Följ Karlshamns kommun

Våtmark med gäddfabrik anläggs i Åryd

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2015 09:22 CEST

För att ta tillvara på naturens förmåga att skapa bästa förutsättningar för gäddans tillväxt anlägger Karlshamns kommun en våtmark i Åryd.

− Den planerade  "gäddfabriken" är ingen fabrik i traditionell mening. Det handlar i stället om naturens egen fabrik, säger Marika Wennberg, miljöstrateg i Karlshamns kommun.

Gäddan behöver bland annat översvämmad växtlighet och fri väg att vandra från havet till lekplatsen för att trivas och föröka sig. Utifrån denna kunskap kommer våtmarken i Åryd att utformas. Våtmarker är även gynnsamma för andra arter. De fungerar bland annat som yngelkammare för många insekter och djur och fungerar ofta som rastplatser för fåglar.

Våtmarken i Åryd är finansierad till 50 procent av Karlshamns kommun och 50 procent av Länsstyrelsen. Våtmarken kommer att synas väl från gamla riksvägen samt från E22:an.

Pressträffen äger rum måndagen den 7 september klockan 9 i Åryd på vägen mot Guö och Eriksberg. Se karta för exakt plats. Medverkar gör Marika Wennberg, miljöstrateg, Marco Gustavsson, politisk samordnare för landsbygdsutveckling och Martin Eliasson, markförvaltare.

Kontaktperson, Marika Wennberg, telefon: 0454-814 44

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska skärgården och havets horisont. I 350 år har Karlshamn funnits här. Längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och välkomnande dörr mot Europa. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.