Följ Karlshamns kommun

Taggar

 • Näringslivschef
 • maixthghiabks.qrwigsjkvo@knmartvlskyhayomnlu.skjecp
 • 0733-57 60 00

 • Kommunikatör
 • daikniwbelqw.lcgendjnehferwt@kzbarajlsyzhayhmnpg.svyeiz
 • 0454-815 94

 • Bibliotekarie
 • Programansvarig
 • leecnacy.ejcnguykjgraeyrr@aukasrrlelshnsamfzn.olsein
 • 0454-812 47

 • Kultursamordnare
 • sirsmoctn.xxbedvrggo@kzyarzqlssqhantmnvb.sguecz
 • 0454-812 46

 • Kultursamordnare
 • pehurnjfilbllatzekixvaxellgilivzljxheqtvviswstem@kkparfmlsjshahnmnou.sgweyn
 • 0454-812 36

 • Stadsarkitekt
 • stadsarkitekt Karlshamns kommun
 • emceinwpa.adkobfvacpciyoc@kskazfrlleshwxamgxn.vqsebs
 • 0702-66 62 07
Emina Kovacic

Annette Sandberg, kommunikationschef i Karlshamns kommun

 • Presskontakt
 • Press- och kriskommunikatör
 • leeyilela.caruzudeeelisvusua@kjcaraxlseahanjmneq.sjkecs
 • 0454-815 91
 • 076-6188917

 • Kommunikatör
 • darfnikgelvu.luyenfknebferkj@kimarsnlsxrharamnxn.sriein
 • 0454-815 94