Följ Karlshamns kommun

Pressinbjudan: Över 2500 kommunanställda har gått HBTQ-grundkurs i normkritiskt perspektiv

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2019 10:37 CET

Under två års tid, hela 2018 och 2019, har de anställda i Karlshamns kommun under arbetstid fått möjligheten att gå en webbutbildning i HBTQ-frågor och normkritiskt perspektiv. Utbildningen har syftat till att höja de anställdas kunskaper om rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Utbildningen har gjort succé!

Utbildningen, som är cirka två timmar lång, består av en kort introduktion om RFSL och deras arbete inom hbtq-frågor, följt av fyra moduler; normer, HBTQ-begrepp, lagar och mänskliga rättigheter samt bemötande. Strax över 2500 av kommunens 3200 medarbetare har gått utbildningen som nu ska summeras och avslutas. 

- Förhoppningen är att de anställda som genomgått utbildningen ska ha fått med sig ny kunskap i hur man bemöter varandra på ett mer respektfullt sätt på arbetsplatsen, säger Jenny Andersson, folkhälsostrateg.

Medierna hälsas välkomna att höra mer om utfallet av utbildningen under måndagens presskonferens.

Datum: 9 december

Tid: klockan 10.00

Plats: Årydssalen, Rådhuset i Karlshamn.


Kontakt: Jenny Andersson, folkhälsostrateg, mobil 072-389 93 48.

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.