Följ Karlshamns kommun

Pressinbjudan: Öppet Rådhus och presentation av årets Trygghetsmätning

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2019 11:46 CET

Det finns mycket att presentera nu – både vad som händer under Öppet Rådhus i början av december men också utfallet i årets trygghetsmätning som Polisen och kommunen genomfört.

Den 4 december är det för första gången dags att öppna upp Rådhuset i Karlshamn för medborgarna. Mellan klockan 15-19 sker guidade rundvandringar, presentation av de olika förvaltningarna och frågestund med förvaltningschefer och politiker, det bjuds på musikunderhållning, glögg och en demokratiutställning. Detta och mycket mer vill projektgruppen för Öppet Rådhus berätta om under torsdagens pressträff med start klockan 9.00. Medverkande under pressträffen är: kommunikationschef Annette Sandberg, Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Magnus Gärdebring (M) oppositionsråd, bygglovsarkitekt Matilda Natt och Dag och f.d. fastighetschef Ulf Ohlsson.

Presentation av trygghetsmätning

Därefter är det dags för kommunen och Polismyndigheten att presentera vad som kommit fram i årets trygghetsmätning. 1 200 slumpmässigt utvalda invånare i Karlshamns kommun har valts ut för att svara på undersökningen som ställer frågor som ska berätta hur trygga Karlshamnsborna är, vad som oroar dem utomhus, vilka erfarenheter de har av brott och vilka upplevelser har de av polisens insatser. Mätningen görs årligen för att få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning om sin boendemiljö och svaren har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra brottsförebyggande arbete. Medverkande under pressträffen är: Annika Westerlund, ordförande BRÅ, Magnus Sandgren, vice ordförande BRÅ, Louise Englund, lokalpolisområdeschef Karlshamn och trygghetssamordnare Anna Sunnetoft, Karlshamns kommun.

Medierna hälsas välkomna till presskonferens!

Datum: torsdagen den 21 november
Tid: Presentation av Öppet Rådhus start kl. 9.00. Presentation av årets trygghetsmätning ca 9.40.
Plats: Kommunkansliets lokaler, Rådhuset.

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.