Följ Karlshamns kommun

Miljoner till cykelfrämjande åtgärder

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2017 05:30 CEST

Anneli Karlsson, verksamhetsstrateg på Karlshamns kommun, gläds åt bidraget från Trafikverket som ska gå till cykelfrämjande åtgärder i kommunen.

Karlshamns kommun har beviljats cirka 3,5 miljoner kronor från Trafikverket till cykelfrämjande åtgärder. Detta är en viktig del i förverkligandet av den femåriga cykelplan som nu är ute på remiss.

Karlshamns kommun fick i dagarna de pengar man ansökt om från Trafikverket (3,475 miljoner kronor) för att under hösten kunna börja förbereda för en upphöjning av körbana längs Ronnebygatan mellan Kungsgatan och Regeringsgatan, skapa cykelparkeringar med väderskydd, uppföra cykelpumpar och laddningsstolpar för elcyklar runt om i kommunen.

– Vi är jätteglada för detta bidrag som syftar till att få fler att använda sig av cykeln som transportmedel istället för bilen. Att cykla är enkelt, snabbt, hälsosamt och billigt för den enskilde. Fler cyklister är också bra för samhället – staden blir mer attraktiv, miljön blir bättre och kostnaderna för ohälsa och sjukfrånvaro minskar, säger Anneli Karlsson, verksamhetsstrateg på Karlshamns kommun.

Anneli Karlsson har lett en arbetsgrupp som under våren har tagit fram en fem-årig handlingsplan för hur kommunen ska kunna öka cykelanvändandet som både främjar miljön och invånarnas hälsa. Den ansökan om bidrag för att främja hållbara stadsmiljöer som Karlshamns kommun skickade in till Trafikverket i våras baseras på den cykelplan som nu är ute på remiss.

– Cykelplanen har fått positiv respons hittills, och eftersom det finns en ambition i Karlshamns kommun att satsa på cykelfrämjande åtgärder och aktiviteter så hoppas och tror vi att planen kommer att kunna påbörjas under 2018 som planerat, säger Per-Ola Mattsson, (S) kommunstyrelsens ordförande.