Följ Karlshamns kommun

Kommunen söker ungdomar som vill ha något att säga till om

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2018 12:14 CEST

Jenny Andersson och Per-Ola Mattsson välkomnar ungdomar in till Rådhuset för att tycka till.

Just nu söker Karlshamns kommun nya medlemmar till ungdomsrådet. Ungdomsrådet består av engagerade ungdomar mellan 14-18 år från hela kommunen som vill vara med att påverka samhällsutvecklingen.

Ungdomsrådet är ett forum där unga i Karlshamns kommun får möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och föra en direkt dialog med kommunens politiker. Syftet med ungdomsrådet är att ge unga inflytande i kommunens arbete och samtidigt användas som referensgrupp kring viktiga frågor i kommunens löpande utvecklingsarbete. Ungdomarna i rådet ges möjlighet att påverka sin egen vardag, göra livet bättre för sig själv och andra ungdomar i kommunen.

– Vi ser ett stort värde i att kunna ta vara på ungdomarnas tankar och idéer och öka deras inflytande, säger Per-Ola Mattsson, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Ungdomsrådet är ett politiskt initiativ och har funnits i cirka 1,5 år.

– Exempel på punkter som tagits upp under 2017 är ungas deltagande och elevrådsorganets funktion, införandet av ny folkhälsopolicy samt hur unga kan påverka och ta del av samhällsplaneringsfrågor, säger folkhälsostrateg Jenny Andersson, som ansvarar för ungdomsrådet.

De åtta ungdomar som fram tills nu suttit i ungdomsrådet kom från olika skolområden och var i olika åldrar.

– Vi vill ha en bredd på ungdomar med olika intresseområden, från olika bostads- och skolområden och i olika åldrar för att få en så bra input som möjligt, säger Jenny.

Den 4 oktober äger det första mötet med det nya ungdomsrådet rum på Rådhuset och sedan är det ett möte en gång i månaden, med undantag för sommaruppehållet, som gäller.

– Genom arbetet i ungdomsrådet är det möjligt för ungdomarna att bättra på sin förmåga till att driva egna frågor, argumentera och få värdefull kunskap om samhället vilket kan gynna dem i det framtida studie- och arbetslivet, säger Jenny. 

De ungdomar som är intresserade av detta spännande uppdrag kan kontakta Jenny Andersson för mer information.


Kontakt: Jenny Andersson, folkhälsostrateg, 0454-30 71 17.