Följ Karlshamns kommun

Karlshamn siktar på att bli Sveriges bästa friluftskommun

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 20:44 CEST

Lena Axelsson, turistchef, Sara Widesjö, fritidskonsulent, Peter Larsson, föreningskonsulent. Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör, Marianne Westerberg, landsbygds- och skärgårdsutvecklare, Thomas Nilsson, fritidschef, och Linnéa Persson, markförvaltare

För tredje året i rad positionerar sig Karlshamns kommun som länets bästa friluftskommun. Även nationellt placerar sig Karlshamn högt på rankinglistan, plats 22 bland rikets alla 290 kommuner.

Det är Naturvårdsverket som har tagit tempen på landets kommuner när det gäller möjligheter och utbud för friluftsliv.

Karlshamns kommun tar täten även i år och behåller ledartröjan i länet.

– Resultatet är ett tydligt kvitto på att de satsningar som vi har gjort har varit rätt. Många av de satsningar som har genomförts och de projekt som pågår för att höja attraktionsvärdena för vårt friluftsliv, görs i samarbete med föreningslivet och kommunerna i Blekinge, säger Thomas Nilsson, fritidschef.

Även om det handlar om medvetna satsningar så har det inte handlat om omfattande investeringar.

– Tvärtom. Många gånger har det handlat om små kommunala insatser som har gett stora positiva effekter, säger Thomas Nilsson.

Kustnära leder

Till de prioriterade områdena hör skärgården där stort fokus har varit att öppna upp och tillgängliggöra skärgården för ett aktiv friluftsliv. Detta nära kopplat till turism- och besöksnäringen. Hit hör till exempel Blekinge Arkipelag, Ark 56, ett projekt som innebär att man knyter ihop de kustnära kommunerna Karlshamn, Ronneby och Karlskrona genom olika leder för båt, cykel, kajak och kanot samt vandring.

– Det är ett stort projekt som sker i samarbete med kommunerna och länsstyrelsen, säger Marianne Westerberg, landsbygds- och skärgårdsutvecklare.

Till utbyggnaden av lederna kommer det även att anläggas så kallade nav där man ska kunna byta färdmedel. Stranden vid Eriksbergs naturreservat kommer vidare att kompletteras med grillplatser och brygga för kajaker. Projektet, som är femårigt, beräknas vara klart för officiell invigning i juni 2019.

Satsningar i skärgården

Förra årets insats ”Ren Kust” där skärgården städades på skräp, är ett exempel på inslag för att öka såväl attraktionsvärdet som de naturvårdande satsningarna. Projektet slog väl ut och planer finns för fortsättning.

På öarna i Hällaryds skärgård har Karlshamns kommun satsat på fler grillplatser, bryggor, utedusch, uppskyltning av vandringsleder och förstärkt skötsel och drift. Östra Bokö är exempel på attraktivt besöksmål i skärgården där uteduschen har anlagts.

– Sådana anläggningar vill vi att det ska bli fler av, säger Thomas Nilsson.

Från och med i år öppnar man upp för möjligheten att åka gratis skärgårdsbåt till Kastellet på söndagar under för- och eftersäsong. En satsning som redan har rönt stor uppskattning. Från och med i år erbjuder skärgårdstrafiken digital guidning om miljöerna i skärgården ombord på skärgårdsbåtarna.

Fiskevårdande insatser

Fiskevårdande insatser har skett av Södra Mieåns fiskevårdsområdesförening, Karlshamns kommun har varit en av samverkansparterna. Här handlar det bland annat om inplantering av fisk för stadsnära fiske. Ytterligare en viktig samarbetspart när det gäller fiskevårdande insatser är Sveaskog.

– Mieådalens sportfiskeklubb har på uppdrag av Södra Mieåns fiskevårdsområdesförening skapat förutsättningar för förbättrad reproduktion för ett mer hållbart fiske genom att lägga ut lekgrus. Karlshamns kommun är en del av Södra Mieåns fiskevårdsområdesförening. Det kommer att göras fler åtgärder framöver. Vi har fantastiska föreningar som är riktigt roliga att samarbeta med för att förbättra fritidsfisket inom kommunen, säger Sara Widesjö, fritidskonsulent.

Karlshamns kommun ansvarar för fiskekortsförsäljningen inom Södra Mieåns fiskevårdsområde och Karlshamns kommun har även infört möjligheter att köpa fiskekort digitalt via iFiske.se.

Ytterligare objekt som är viktiga ur ett frilufts- och besökshänseende är Laxaleden, Sydostleden och Blekingeleden där samverkan sker med Region Blekinge och kommunerna.

Tätortsnära fritidsområden

Naturreservatet Sternö-Boön tillhör de tätortsnära friluftsområdena som de senaste åren har utvecklats med tillgänglighetsanpassade gångstigar och leder som passar alla åldrar och förutsättningar.

– Utbyggnaden avslutas under året och vi kommer att komplettera med vindskydd, säger Linnéa Persson, markförvaltare.

Karlshamns kommun vill inspirera invånare och besökare till ett aktivt friluftsliv i naturen, parkmiljöerna och motionsslingorna. Flera platser för spontanidrott och utegym har skapats, bland annat vid Österslättsskolan, Väggaområdet och vid Stenbacka i Asarum. Samarbetet med orienteringsklubben Stigmännen Karlshamn OK genom satsningen ”Hitta Ut” är ett sätt att inspirera till uteaktivitet och friluftsliv.

Fritidsgårdarna jobbar aktivt för att inspirera även barn och unga till att hitta ut i naturen. På Kofsa Friluftsbas erbjuds ungdomar möjlighet till lägerverksamhet och får också lära sig om hur man beter sig i naturen.

Kampanj för allemansrätten

Ytterligare ett stort område som i år får särskilt fokus är allemansrätten. Här satsar Karlshamns kommun tillsammans med länets andra kommuner och länsstyrelsen som är samordnande part, på ett omfattande kampanjarbete med inriktning på nyanlända och unga för att informera om våra rättigheter men också om våra skyldigheter i naturen.

Karlshamns kommun slår sig inte till ro med de senaste årens rankingresultat. Arbetet och satsningarna för ett hållbart friluftsliv fortsätter.

– Vi vill bli bäst i Sverige på friluftsliv för vi har förutsättningar, säger Thomas Nilsson.