Följ Karlshamns kommun

Karlshamn satsar på Matematiklyftet och Läslyftet

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2015 15:36 CEST

Karlshamn satsar på kompetensutveckling och deltar detta läsår i såväl Matematiklyftet som Läslyftet. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Den 19 augusti är det kick-off för matematiklyftet.

Skolverket betalar ut statsbidrag till skolor som deltar i Matematiklyftet och Läslyftet. Bidraget används för att handledare ska kunna frikopplas från sitt ordinarie lärarjobb och arbeta med Matematiklyftet/Läslyftet motsvarande en halv till en dag i veckan. Karlshamn får bidrag som möjliggör att tio handledare kan arbeta inom Läslyftet och fyra inom Matematiklyftet.

Satsningen bygger på kollegialt lärande – att lärare lär av och med varandra. Det är en vetenskapligt förankrad metod som aldrig tidigare använts i denna omfattning i Sverige.

- Vi tror att det kollegiala lärandet, det forskningsnära arbetssättet, rektors stöd och handledarnas kompetens utgör väsentliga beståndsdelar i höjd kvalitet i undervisningen, säger Patrik Håkansson, tf förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Karlshamn.

- Det är också ett sätt att arbeta med resultatanalys. Till exempel behöver vi analysera skillnader mellan pojkars och flickors resultat, fortsätter Patrik.

Fortbildningen äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Det som pedagogerna läser, diskuterar och planerar, prövas i den egna undervisningen.

Skolverket erbjuder även en särskild utbildning för rektorerna på de skolor som deltar i Läs- och Matematiklyftet. Rektorerna är pedagogiska ledare och det är därför viktigt att de är med och aktivt leder arbetet med Matematiklyftet och Läslyftet.

Medierna inbjuds att närvara under kick-offen klockan 15.00 - 17.00 den 19 augusti i Väggaskolans aula. 


För ytterligare information kontakta: Patrik Håkansson, tf förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen Karlshamns kommun, 0454-813 17 eller Gurli Lindvall, rektor Österslättsskolan i Karlshamn, 0454-813 32.