Följ Karlshamns kommun

HR-chefen lämnar sitt uppdrag

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2019 11:52 CET

Jonas Jönsson väljer att avsluta sitt uppdrag som HR-chef per den 31 maj 2020.

Efter noga övervägande väljer Jonas Jönsson att lämna sitt förordnande som HR-chef i Karlshamns kommun i slutet av maj 2020. Beslutet beror främst på den personalpolitik som bedrivs inom kommunen.

Jonas Jönsson tillträdde som personalchef 2015 med ansvar för HR-avdelningen där både HR- och löneenheten ingår. Efter fem år som HR-chef väljer han nu att stiga åt sidan och lyfter fram flera anledningar till sitt beslut.

− Främst handlar det om att jag har en lite annan syn på hur personalpolitiken ska bedrivas i kommunen än vad politiken har. Övriga anledningar är att jag just nu har en privat situation som gör det svårare för mig att vara närvarande i mitt ledarskap, samt att jag faktiskt varit HR-chef under de senaste 10 åren och även om det är ett väldigt roligt och givande arbete så är det samtidigt slitsamt, säger Jonas Jönsson.

Jonas Jönsson är inställd på att vara kvar i sin nuvarande roll under hela uppsägningsperioden fram till 31 maj 2020. Vilka arbetsuppgifter han sedan kommer att ha är ännu inte klart.

− Jag har kvar en tillsvidareanställning i grunden som innebär att jag kommer att kunna vara kvar i organisationen men i en annan roll. Vad jag praktiskt kommer att arbeta med efter min uppsägningstid från HR-chefstjänsten kommer att klargöras under min uppsägningstid i dialog med kommundirektör Daniel Wäppling som är min närmsta chef, säger Jonas Jönsson.

− Jag tycker att det ska vara tillåtet att kunna gå ur och in i olika chefsroller inom Karlshamns kommun. Jag beklagar ändå att Jonas väljer att lämna rollen som HR-chef, säger Daniel Wäppling, kommundirektör som nu tillsammans med politiken påbörjar processen med rekrytering av ny HR-chef.

För mer information, kontakta HR-chef Jonas Jönsson, telefon 0454-811 31 eller kommundirektör Daniel Wäppling, telefon 0454-817 08

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.