Följ Karlshamns kommun

Finalisterna till Stadsbyggnadspriset klara

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2017 13:27 CET

Det blir Nyköping 18 – radhus på tak och Östralycke särskilt boende, som tävlar om att få Karlshamns kommuns stadsbyggnadspris 2017. De var juryns favoriter bland de totalt sju nominerade.

Stadsbyggnadspriset ska medverka till att sätta god arkitektur och stadsbyggnad i fokus och öka allmänhetens intresse för kommunens byggda miljö. Priset ska gå till den som gett den byggda miljön i Karlshamns kommun ett värdefullt tillskott och som färdigställts under de senaste fem åren. Priset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några av följande fyra kategorier: god arkitektur, god byggnadsvård, god livsmiljö och god tillgänglighet.

Av de totalt sju nominerade objekt till årets stadsbyggnadspris valdes Nyköping 18 – radhus på tak och Östralycke särskilt boende ut.

– Med ett tomt tak, en underbar utsikt och en vision skapade vi åtta bostadsrätter med boendemiljö som har allt. Nära till centrum och hav med solid radhuskänsla i den täta staden som möter dagens krav på funktionellt boende, livsmiljö och tillgänglighet. Att bli nominerad är en fantastisk bekräftelse på att våra idéer och satsningar var rätt, säger Cecilia Fredriksson från Hermanssonbolagen som är byggherre för Nyköping 18 – radhus på tak.

– Det är jättekul att vi får uppmärksamhet! Vi har jobbat på ett strategiskt sätt och verksamheten har fått vara med från dag ett. Vi har velat skapa ändamålsenliga lokaler och fokus har varit att få en anläggning som är bra för både personal och boende. Vi har satt både arbetsmiljön och vårdmiljön i första rummet, säger Joakim Svanhall, projektledare på Karlshamnsbostäder som är byggherre för Östralycke i Asarum.

De nominerade till stadsbyggnadspriset 2017 var Hamnpaviljongen i Matvik, flerbostadshuset med koppartak på Västerås 1, enbostadshus på Väverskan 4, Mörrum River lodge, radhus på tak på Nyköping 18, rampen till Janséns och Östralycke. Av de ovan nämnda är Västerås 1 och Mörrum River lodge inte färdigställda och kan därmed inte räknas som kandidater då projekten ska vara färdigställda senast det år för vilket stadsbyggnadspriset delas ut. Juryn, som i år bestod av Karlshamns kommuns stadsarkitekt Emina Kovacic, landskapsarkitekt Anna Terning, och Peter Fogelberg från Fogelberg Arkitekter AB, hade till uppgift att utse två finalister som ska tävla om Stadsbyggnadspriset 2017 i januari. Finalisterna är alltså Nyköping 18 – radhus på tak och Östralycke särskilt boende. Juryns motivering lyder:

Nyköping 18, Radhus på tak

”Nybyggnationen av sju radhus och ett enbostadshus på befintligt hustak är ett föredömligt exempel på förtätning av den centrala stadskärnan. Byggnationen skapar ett tillskott av nya bostäder i ett attraktivt läge utan att ta ny mark i anspråk och förstärker därmed den blandade bebyggelsen. Med sympatisk enkelhet har nytillskottet anpassats till byggtraditionen – småskalighet, lugn färgsättning och uppdelning i tydliga och enkla volymer som ger lagom rytmik och harmoni. De djärva gavlarna mot Drottninggatan annonserar bostäderna och berättar om vad som har skett på taket samtidigt som de levandegör den tidigare fattiga gatumiljön. Trots den intima och förtätade bebyggelsen har insynsskyddade och solbelysta uteplatser skapats och tack vare en genomtänkt orientering och utformning tillvaratas ljusförhållandena och ger alla lägenheter siktlinjer mot såväl stad som hav.” Objektet belönas för god arkitektur, God livsmiljö och God tillgänglighet. Arkitekt: White Arkitekter.

Asarum 3:19, Östralycke särskilt boende

”Om- och tillbyggnationen av det särskilda boendet har skapat en effektiv och modern anläggning anpassad utifrån boende och personal. Modern teknik resulterar i hög säkerhet, god arbetsmiljö och full tillgänglighet. Det är lovvärt med låga bröstningshöjder och speciell fönstersättning anpassade att ge nyttjarna goda boendekvaliteter. Två kringbyggda gårdar skapar en skyddad utemiljö för samvaro eller ensam kontemplation. Gestaltningen har tagit utgångspunkt i de äldres perspektiv, där tillgängligheten värderats högt. Gammeldags växtmaterial ger en upplevelse för alla sinnen och möjlighet att följa årstidernas gång.” Objektet belönas för God livsmiljö och God tillgänglighet. Arkitekt: Sydark Konstruera.

Vem av de två finalisterna som i år, förutom äran, får ett diplom med motivering och en skylt att fästa vid objektet står klart under kommunens näringslivsgala KAN den 26 januari 2018.

Kontakt: Cecilia Fredriksson, Hermanssonbolagen, 0454-58 89 01, Joakim Svanhall från Karlshamnsbostäder AB, 0454-819 18 eller mobil 0708-82 92 40. Stadsarkitekt Emina Kovacic, 0454-816 81.