Följ Karlshamns kommun

​Felaktiga bulleruppgifter ska ses över

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 15:40 CEST

För någon vecka sedan beviljades ett bygglov för en kyrka att göras om till gruppboende för ensamkommande flyktingbarn. Till grund för beslutet låg bland annat en bullerutredning där dagligen antal förbipasserande tåg ingick. Idag har nya uppgifter kommit fram som visar att antalet tåg som dagligen passerar området är det dubbla mot vad utredningen säger. En uppgift som Stadsmiljöavdelningen ska gå till botten med.

Byggnadsnämnden beviljade den 18 maj lov att ändra en järnvägsnära byggnad i Mörrum från kyrka till ett gruppboende för ensamkommande flyktingbarn. Det fanns flera synpunkter på förslaget, bland annat från Miljöförbundet och VA-enheten och i bygglovet finns krav på att man ska ta hänsyn till dessa. Trafikverket ansåg att en bullerutredning behövdes för att säkerställa att de riktlinjer för buller som finns inte skulle överskridas. En sådan rapport har tagits fram genom ett konsultföretag som sökanden anlitat och som fungerat som underlag för byggnadslovet. I bullerrapporten står det att det passerar 31 persontåg och två godståg dagligen. I dagens Blekinge Läns tidning har nya uppgifter kommit fram. I artikeln står att Trafikverket lämnat fel uppgifter till konsultfirman och att det egentligen i snitt passerar minst 62 tåg förbi varje vardag, några färre på helgen.

– Vi anser att det är väldigt bra att nya, viktiga uppgifter idag har kommit fram i lokaltidningen. Dessförinnan har vi inte haft anledning att ifrågasätta ÅF:s bullerutredning då det handlar om ett konsultföretag som är ledande just inom buller och vibrationer. I kontakt med stadsmiljöavdelningens handläggare har ÅF:s konsult uppgett att uppgifterna i rapporten är förankrade hos Trafikverket som vare sig begärt att få se eller bedöma denna utredning, säger Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamns kommun.

När det nu visat sig att Trafikverket lämnat ut felaktiga siffror till ÅF-konsulten kommer stadsmiljöavdelningen att gå till botten med detta i syfte att se om det finns anledning att riva upp beslutet eller uppmana sökande att anpassa bygglovet till nya förutsättningar.

– Vi känner oss trygga i den uppkomna situationen då vi har möjlighet att vänta med att ge startbesked tills vi vet om de nya uppgifterna påverkar byggnadsnämndens beslut, säger Emina.

För mer information kontakta: stadsarkitekt Emina Kovacic 0702-66 62 07

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.