Följ Karlshamns kommun

Christina Ivarsson lämnar sitt uppdrag som vd för Kreativum

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2018 09:16 CEST

Christina Ivarsson avgår den 1 maj som vd på Kreativum. (FOTO: Joakim Lenell)

Personalen på Kreativum Science Center har idag blivit informerade om att Christina Ivarsson lämnar sin tjänst som vd den 1 maj i år.

Kreativum är ett aktiebolag med 11 medarbetare som sedan i maj 1999 bedriver utbildning och utställningsverksamhet med syftet att öka kunskapen och intresset för naturvetenskap, teknik, matematik och entreprenörskap. Fram till i slutet av 2017 ägdes bolaget av föreningen Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge. I december 2017, efter överenskommelse med föreningen, beslutade kommunfullmäktige i Karlshamn att köpa Kreativum för att tillsammans med näringsliv, kommuner och regioner inom arbetsmarknadsregionen möjliggöra en fortsatt utveckling.

− Kreativum har gjort en spännande resa som jag är stolt över att ha bidragit till. Nu går företaget in i en ny fas och jag tycker att det känns som en naturlig brytpunkt för mig att kliva av efter drygt 11 år. Det är inget lätt beslut, jag har haft riktigt roligt och det har varit ett utvecklande och utmanande jobb men nu är det läge för mig att söka nya utmaningar, säger Christina Ivarsson.

Christinas förordnande som vd upphör den 1 maj i år. Därefter kommer hon att stå till styrelsens förfogande för att arbeta med process- och verksamhetsstöd i en omfattning av maximalt halvtid under 12 månader.

− Jag hoppas på så sätt kunna bidra till en fortsatt god utveckling av verksamheten under en övergångsperiod. Vi ser redan nu de positiva effekterna av att tillhöra en större organisation med resurser i form av kompetens på olika sätt, vi har mötts av engagerade och kunniga medarbetare i kommunen som på olika sätt redan nu bidrar, säger Christina Ivarsson som idag har informerat personalen på Kreativum.

− Tina har på många sätt personifierat Kreativums positiva verksamhet under en följd av år och det känns bra att hon en period kommer att kunna stötta den fortsatta utvecklingen även efter att hon väljer att sluta som vd, säger kommundirektör Daniel Wäppling.

Fredagen den 13 april fattade bolagets styrelse beslut om att ge kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) tillsammans med oppositionsrådet Magnus Gärdebring (M) i uppdrag att genast sätta igång arbetet med att rekrytera en ny vd för Kreativum

− Christina har gjort ett en fin insats och med små medel drivit en spännande och viktig verksamhet framåt. Vi står nu inför det svåra uppdraget att ersätta henne, säger Per-Ola Mattsson (S).

För mer information, kontakta kommunstyrelsens ordförande, Per-Ola Mattsson (S), telefon: 073-503 30 92 och Christina Ivarsson, vd, Kreativum, telefon: 073-380 35 70