Följ Karlshamns kommun

Årets kvalitetsarbetsplats i Karlshamns kommun

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2016 15:41 CEST

Nu är det dags att utse ”Årets kvalitetsarbetsplats”, en utmärkelse som delas ut till en arbetsplats i Karlshamns kommun som kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet och lust att jobba med ständiga förbättringar.

Juryn har beslutat sig för vilken arbetsplats som kommer att få utmärkelsen och om en vecka kommer man att presentera detta med en motivering under en överraskningsceremoni på den vinnande arbetsplatsen.

För att uppmuntra och stimulera kommunens kvalitetsarbete har kommunstyrelsen beslutat att införa ett årligt pris utifrån enheternas kvalitetsarbete och förmåga att skapa värde för målgrupperna. Urvalskriterierna för uppnådda goda resultat ska vara en arbetsplats som:

  • Skapar mervärde för målgrupperna
  • Utvecklar enhetens kvalitetsarbete
  • Kännetecknas av arbetsglädje och delaktighet
  • Genomför sitt uppdrag på ett utmärkande sätt med ständiga förbättringar
  • Bidragit till utvecklingen av verksamheten.

Juryn består av ordföranden och vice ordföranden i Kommunstyrelsen, kommundirektören och personalstrateg vid Kommunledningsförvaltningen.

Vald arbetsplats belönas med 10 000 kronor samt 500 kronor per medarbetare. Pengarna ska användas för personalbefrämjande insatser.

Medierna hälsas välkomna till offentliggörandet av vilken arbetsplats som juryn utsett till ”Årets kvalitetsarbetsplats 2015” klockan 11.30 tisdagen den 12 april.

Plats och rum meddelas klockan 09.00 samma dag med anledning av att juryn vill behålla överraskningsmomentet för personalen.

Kontaktperson: 
Ingeborg Braun, personalstrateg vid Karlshamns kommun,
0454-811 32,ingeborg.braun@karlshamn.se.

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.