Följ Karlshamns kommun

Samverkansfrö för minskat droganvändande sått

Nyhet   •   Okt 15, 2015 15:14 CEST

Igår hölls en ANDT-workshop i Karlshamn. Över 70 personer från polis, skola och socialtjänst samlades i Rådhuset för att diskutera insatser och lösningar för att få ner droganvändandet bland kommunens ungdomar.

Det var en uppskattad workshop som genererade många bra diskussioner och förslag på hur man genom samarbete mellan förvaltningar och myndigheter bättre ska kunna förebygga och minska droganvändandet bland ungdomarna i Karlshamns kommun.

– Förslagen är en väldigt bra start till hur vi nu tillsammans med alla parter ska gå vidare och förbättra ANDT-arbetet framöver, säger Jenny Andersson, kommunens ANDT-strateg som nu ska sammanställa och analysera alla tankar, idéer och initiativ som kommit in.

Workshopen gav deltagarna från de olika sektorerna som jobbar med drogprevention i samhället tid att reflektera över viktiga frågor.

– Dagens arbete kommer att resultera i ett underlag för en kommunövergripande handlingsplan för det fortsatta ANDT-arbetet, säger Jenny.

Den erkände föreläsaren på området för en narkotikafri skola, Staffan Hübinette, lärare i socialpedagogik och drogprevention, höll en inspirationsföreläsning om skolan och hur viktigt det är att se helheten och ha väl fungerande drogpolitiska program, policys och handlingsplaner.

– Det var en väldigt bra dag som jag förstod gav deltagarna mycket, både i kunskaper, nätverkande och idéskapande över gränserna och det är som någon av de medverkande uttryckte det ”Den stora utmaningen är nu att gå från idé till handling och att se till sig själv och ställa frågan, var kan JAG börja?”, säger Jenny.

För mer information kontakta: Jenny Andersson, ANDT-strateg Karlshamns kommun, 072-389 93 48.

Foto för fri användning bifogas. (Från vänster Malin Weinholtz, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Blekinge, Staffan Hübinette, lärare i socialpedagogik och drogprevention och Jenny Andersson, ANDT-strateg Karlshamns kommun)