Följ Karlshamns kommun

Kontaktpersoner

 • Stadsarkitekt
 • stadsarkitekt Karlshamns kommun
 • emklingma.pjkoqbvacqciiyc@xfkacvrldyshjsamsxn.arsezu
 • 0702-66 62 07
Emina Kovacic

 • Kommunikationschef
 • anabnenrttyke.zfsabyndpqbepprgcv@kcuaraslszoharemnvy.selemg
 • 0454-815 93
Annette Sandberg, kommunikationschef i Karlshamns kommun

 • Presskontakt
 • Press- och kriskommunikatör
 • ledqilyaa.kmrupsdedoliacushm@kolargqlstwhanrmnhy.scwejk
 • 0454-815 91
 • 076-6188917

 • Kommunikatör
 • daignimkelzp.lyuenwbneqterlj@kqvarwblspjhaeamnmo.sktext
 • 0454-815 94