Följ Karlshamns kommun

Vattenanalyser ska ge svar på narkotikaanvändning

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 10:12 CET

I syfte att få mer kunskap om narkotikaanvändningen i Karlshamn ska kommunens avloppsvatten analyserats med start under våren 2016.

Det finns en relativt klar bild av hur narkotikaanvändningen bland Karlshamns kommuns ungdomar ser ut, men i stort sett ingen bild alls på hur stor användningen är bland den vuxna befolkningen. Därför kommer ett antal vattenprover att tas från kommunens reningsverk under året .

– Analyserna ska ge oss information om användningen av olika typer av narkotika i kommunen och visa hur trenden ser ut över tid. Vi har tidigare gjort en drogvaneundersökning bland kommunens skolungdomar som är mellan 13-17 år vilken kommer att genomföras årligen för att kunna följa utvecklingen. Men vi egentligen inte så mycket om resten av invånarna i Karlshamn.Dessa vattenanalyser blir ett viktigt komplement till de enkätundersökningar som görs i kommunen och kan vara ett stöd i det förebyggande arbetet och även i andra insatser mot narkotika, säger Jenny Andersson, ANDT-strateg i Karlshamns kommun.

När en person använder narkotika så passerar det genom kroppen och hamnar i avloppsvattnet efter toalettbesök. Genom att ta vattenprov i reningsverk och mäta halterna av droger får man en ögonblicksbild av hur användningen av narkotika på en ort ser ut. Andra kommuner i Sverige har genomfört liknande mätningar med goda resultat.

– I Stockholm har de till exempel kunnat se stora skillnader mellan olika stadsdelar, vilket ger ett bra underlag för var man ska satsa extra på det drogförebyggande arbetet, och vi tycker det vore intressant att jämföra våra resultat med andra jämförbara kommuner, säger Jenny.

Vad resultatet kommer att visa återstår att se, men mätningar ska utföras vid ett par tillfällen under året.

– Detta är ett bra initiativ av verksamheten. Det kommer att bli intressant att följa upp resultatet och det ger oss ytterligare stöd i det mycket viktiga ANDT-arbetet, säger Andreas Saleskog, (s) politisk samordnare för demokrati och folkhälsa i Karlshamns kommun.

Kontakt: Jenny Andersson, ANDT Strateg Karlshamns kommun, mobil: 072-389 93 48

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.