Följ Karlshamns kommun

Varning för halka på översvämmade platser

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2017 08:27 CET

Under kvällen och natten har vattnet sjunkit undan. De vägar som drabbades av översvämningen har blivit väldigt hala med kvarstående is på vägen.

Under morgonen har Gatuenheten varit ute på de vägarna och sandat för att möjliggöra lättare framkomlighet.

De vägar som blivit drabbade är:

  • Södra Stärnövägen (efter svängen från Oljehamnsvägen)
  • Ågatan (mellan Kyrkogatan och Södra Fogdelyckegatan)
  • Svaneviksvägen (efter svängen från idrottsvägen)
  • Stadsportsgatan (västra sidan av ån)
  • Vettekullavägen

– Ännu täcker vattnet stora delar av promenadstråken längs Mieån. Eftersom vattenståndet är så högt har vi ännu inte haft möjlighet att göra några åtgärder på dessa ytor. Undvik att gå på de ytor som varit översvämmande närmast ån då de kan vara mycket hala, säger Daniel Camenell, utredningsingenjör på Gatuenheten inom Karlshamns kommun. 

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.