Följ Karlshamns kommun

Välfärdsteknologisk visningslägenhet presenteras

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2014 15:27 CET

Välkomna till en första guidning av den visningslägenhet med välfärdsteknologi som Karlshamns kommuns omsorgsförvaltning skapar i samarbete med Karlshamnsbostäder och Karlshamn Energi.

När? Måndagen den 31 mars klockan 16.30. 
Var? Länsmansvägen 3, två trappor upp.

Visningslägenheten är ett led i projektet ”Utveckling av välfärdsteknologi/Trygg i Karlshamn”. Projektet är ett pilotsamarbete mellan Karlshamns kommun, de två ovan nämnda kommunala bolagen och Arena Helseinnovasjon/Caretech AS.

Med start på måndag kommer välfärdsteknologi installeras i lägenheten. De anpassade tekniklösningarna som bland annat kommer installeras är digital tillsyn, trygg medicinering i hemmet, påminnelsestöd, social interaktion och digitalt deltagande, säkra vårdsamtal på distans, trygga promenader/mobilt trygghetslarm, point of care-lösningar för hemsjukvård och två funktioner som kommunen redan har; trygghetslarm och personallås.

Funktionerna i lägenheten kommer så småningom att demonstreras för och testas av vård- och omsorgspersonal samt för äldre personer i Karlshamns kommun. Efter utvärdering kommer Karlshamnsbor som bor hemma och har insatser från Hemtjänsten och/eller Hemsjukvården och boende på särskilt boende (äldreboenden) att kunna välja dessa tekniska funktioner. Detta kommer även erbjudas Karlshamnsbostäders hyresgäster.

På plats i visningslägenheten den 31 mars finns representanter från projektets styrgrupp;

Annelie Myrbeck, chef för omsorgsförvaltningen, Christel Friskopp, ordförande i Omsorgsnämnden,

Bert-Inge Storck, vd för Karlshamnsbostäder och representant från Karlshamn Energi.

Medverkar gör även representanter från projektgruppen; Camilla Solitander Lind, projektledare och it-utvecklare Kent Lindh samt Morten Moland från Caretech AS.

För mer information, vänligen kontakta:

Camilla Solitander Lind, projektledare för projektet Utveckling av välfärdsteknologi/Trygg i Karlshamn, telefon 0454-819 49 eller camilla.solitander.lind@karlshamn.se


Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska skärgården och havets horisont. I snart 350 år har Karlshamn funnits här. Längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och välkomnande dörr mot Europa. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.