Följ Karlshamns kommun

Väggaparken i Karlshamn är riksintressant

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 09:23 CET

Väggaområdet är värt att skydda. Det anser både Karlshamns kommun och Länsstyrelsen som nu fått området klassat av Riksantikvarieämbetet som ett riksintressant område för kulturmiljön.

Riksintresset i Karlshamn [K 6] består sedan tidigare av öarna Boön och Frisholmen med fästningsanläggningar, Karlshamns centrala stadsplan och Väggaskolan. Sedan Länsstyrelsen i Blekinge tillsammans med kommunen reviderat det befintliga underlaget har riksintresseområdet i Karlshamn utvidgats till att nu även innefatta hela Väggaområdet, ett parkområde som hänger ihop med stadens utveckling och borgerskapets allt mer framträdande position i samhället under 1800-talet.

– Det är jättekul att Karlshamns bebyggelse är av riksintresse och det är en slags bekräftelse på att Karlshamn har en intressant kulturmiljö som på nationell nivå anses värd att bevara, säger Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamns kommun.

Det som gör Väggaområdet riksintressant är dess historiska betydelse med park-, café- och hotellanläggning utanför stadskärnan och spår från gamla badanläggningar. Området köptes in med kungligt godkännande redan på 1700-talet för att ge borgarna möjlighet att expandera med nya manufakturer, men det var först när området under 1800-talets slut och det tidiga 1900-talet började uppskattas för sitt värde kring rekreation som man tog sig an och mätte upp marken. Förmögna borgare som bodde inne i staden, som upplevdes trång och osund, byggde stora villor i Väggaparken och flyttade ut dit sommartid. I området skapades också gångstigar och utsiktspunkter som hörde till promenadstråken.

I Sverige finns drygt 1700 områden som är av riksintresse för kulturmiljövården och 19 av dem finns i Blekinge, varav sex i Karlshamns kommun. Ett riksintresse skyddas enligt miljöbalken och får inte påtagligt skadas eller förändras och det ska tas särskild hänsyn till kulturmiljövärden när man planerar för utveckling.

– Det är väldigt viktigt att bevara dessa områden som speglar Karlshamns och Sveriges historia, och genom att de är klassade som riksintressen får vi som arbetar med olika bygglov, detalj- och översiktsplaner fler ögon på oss när vi ska förändra eller exploatera områden – vilket är bra, säger Emina Kovacic.

Läs mer om Karlshamns kommuns riksintressen på Länsstyrelsen i Blekinges webbsida. 

Läs mer om Riksintresse för kulturmiljövården på Riksantikvarieämbetets webbsida

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.