Följ Karlshamns kommun

Vad betyder god livskvalitet för invånarna?

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2017 11:24 CET

Karlshamns kommun ska ta fram en folkhälsopolicy som är direkt kopplat till kommunfullmäktiges mål om att ”kommunen ska erbjuda god livskvalitet”. För att få veta vad god livskvalitet innebär för olika människor ska kommunen föra medborgardialog.

I Blekinge finns i dag en länsgemensam folkhälsopolicy för länets folkhälsoarbete, och nu ska det även göras en lokal sådan för Karlshamns kommun. Det är Jenny Andersson, strateg folkhälsa & ANDT i Karlshamns kommun, som ska utforma och så småningom komma med ett förslag till policy. För att få ett så bra underlag som möjligt kommer hon att samarbeta med olika förvaltningar, fokusgrupper med äldre och ungdomar, de kommunala råden med bland annat ungdomsrådet och funktionshinderrådet. 

– Livskvalitet betyder så olika för olika människor, och jag vill därför ha en dialog med invånarna om detta. Man ska bland annat kunna svara på frågor och tycka till om livskvalitet genom ett frågeformulär på kommunens webbsida, säger Jenny Andersson.

Under förra året genomfördes en workshop i Karlshamn med fokus på folkhälsa där både interna verksamheter, externa parter som Landsting och Länsstyrelse och politiker deltog. Det som kom fram där ska tas med när den nya lokala folkhälsopolicyn arbetas fram. Alkohol, narkotika, droger och tobaksfrågorna (ANDT) ska också vara en del i Karlshamns folkhälsopolicy. Efter att policyn är klar och har fastställts i kommunfullmäktige ska den implementeras i hela kommunen. En handlingsplan kommer att arbetas fram för att anpassas till Karlshamn kommuns behov och prioriteringar.

– Jag tycker att det är viktigt att vi har lokala prioriteringar efter våra förutsättningar och alla ska se sitt ansvar när det gäller folkhälsoarbetet, det är en fråga som alla äger, säger Jenny. 

Kontakt: Jenny Andersson, ANDT-strateg i Karlshamns kommun, 072-389 93 48.