Följ Karlshamns kommun

Tobaksfria ungdomar sökes till sommarjobb

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2016 06:00 CET

Under sommaren 2016 finns det möjlighet för fem ungdomar i Karlshamns kommun att jobba tobaksförebyggande, inspirera och bli ambassadörer för tobaksfrihet. I arbetet krävs att man tar eget ansvar, kan bjuda på sig själv och är beredd på att informera andra kring tobaksförebyggande arbete.

Sommarjobbet är en del i ett större projekt som heter "Tobaksfria barn och unga i Blekinge" (TBU) och vänder sig till kommunens ungdomar födda 1997 och 1998 (ej fyllda 18 år) som inte haft någon ferieplats inom kommunen tidigare. Fem platser finns att söka och det är bråttom. Sista ansökningsdag är 13 mars.

– Tillsammans kommer dessa fem ungdomar få lära sig om tobakens skadeverkningar och tobaksförebyggande arbete i teori och praktik för att sedan sprida dessa kunskaper till andra elever i Karlshamns kommun. Jobbet innebär också att hjälpa oss att ta fram vad som ur deras perspektiv är viktigt i kommunens tobakspolitik, säger Jenny Andersson, ANDT-strateg i Karlshamns kommun, och den som kommer att handleda ungdomarna.

Under tre veckor i sommar ska ungdomarna bygga upp sin kunskap, bli förebilder för tobaksfrihet och ta fram ett koncept på en föreläsning eller workshop som de under tre arbetsdagar i höst ska sprida till elever på högstadiet.

– Vi arbetar redan intensivt för att få ner tobaksanvändningen i Karlshamns kommun och tycker att det är betydelsefullt att utifrån tobakskonventionen involvera ungdomarna i detta viktiga arbete och ge dem inflytande och möjlighet att påverka, säger Jenny som hoppas att många ungdomar söker jobbet och tar denna chans att få insikt i hur hälsofrämjande arbete fungerar i en kommun.

Kontakt: Jenny Andersson, ANDT strateg Karlshamns kommun, 0723-89 93 48 

Läs mer om jobbet och hur man söker det på arbetsförmedlingens webbsida och på Karlshamn.se där även mer information om alla kommunens feriejobb finns. 

Läs mer om TBU på projektets webbsida.

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.