Följ Karlshamns kommun

Tobaksfri skoltid införs i alla skolor

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 12:02 CEST

Väggaskolan har haft en tobaksfri skoltid sedan förra året. Nu kommer alla skolor i Karlshamns kommun att bli cigarett- och snusfria under den tid då verksamhet bedrivs – även utanför skolans område.

Skolan ska vara en plats som är hälsofrämjande, och ska enligt tobakslagen vara en rökfri plats. Eleverna ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö och de ska inte behöva utsättas för tobaksrök eller något annat som kan komma att skada deras hälsa. Detta efterlevs dessvärre inte fullt ut, och många röker på andra platser under skoltid.

– Tobaksbruket har enligt våra mätningar minskat både bland högstadie- och gymnasieelever sedan drogvaneundersökningen gjordes för första gången 2015 tills i år 2016. Detta är en utveckling i positiv riktning som vi önskar se en fortsatt nedåtgående trend i, och att införa tobaksfri skoltid på samtliga skolor för att komplettera lagstiftningen och stärka det pågående tobaksförebyggande arbetet för tobaksfri skola tycker jag är ett stort steg i rätt riktning, säger Jenny Andersson, ANDT-strateg i Karlshamns kommun.

Tidigare har rökförbud gällt på skolornas område, men enligt BUS-nämndens beslut i tisdags får elever och lärare inte röka eller snusa någonstans överhuvudtaget under dagtid då skolverksamhet pågår.

– Alla måste ta ett gemensamt ansvar för att detta efterlevs. Vi håller på att arbeta fram tydliga rutiner för hur tobaksfri skoltid ska efterlevas genom en handlingsplan och tobakspolicy, något Väggaskolan redan har, säger Jenny Andersson.

Kontakt: Jenny Andersson, ANDT-strateg i Karlshamns kommun, 0723-89 93 48.