Följ Karlshamns kommun

Statssekreterare Leif Zetterberg, näringsdepartementet, på besök i Karlshamn, Blekinge

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2007 17:30 CET

Tisdagen den 6 mars 2007, besöker Leif Zetterberg, statssekreterare vid näringsdepartementet, Karlshamn för att bland annat informeras om regionens infrastruktur och utveckling. Med vid besöket är även Magnus Oldenburg, departementssekreterare, samt Henrik Hansson, politisk rådgivare.

Från transport- och kommunikationsdepartementet i Litauen medverkar statssekreterare Alminas Maciulis.

Bakgrunden till besöket är att det i Sverige för tillfället sker en uppgradering av bland annat infrastrukturplanerna. Näringsdepartementet besöker därför olika regioner för att få en aktuell bild av transport- och infrastrukturfrågor.
Utvecklade järnvägsförbindelser, en färdigbyggd E22, utbyggnad av Tvärleden och Sydostlänken, är frågor som kommer att diskuteras. Ett utvecklat samarbete mellan Karlshamn och Karlskrona hamnar kommer också att beskrivas.

Med på mötet är även representanter från näringslivet, bland andra VOLVO, IKEA och AAK. Företagen kommer att beskriva sina framtida behov av kommunikation.

Representanter från Litauens transportministerium kommer att beskriva sin syn på utvecklingen i södra Östersjön. Blekinge utgör med sina förbindelser till Baltikum och Polen en viktig hamnnod för Sverige.

Landshövding Ingegerd Wärnersson och regionråd Mats Johansson samt kommunalråden från Karlshamns och Karlskronas kommuner medverkar också.

Pressträff hålls i högskolans lokaler på Östra Piren, Karlshamn, tisdagen den 6 mars klockan 11.40.
Lokal: Zambezi, entréplan.

Välkommen!


Program for the State Secretary Meeting, Tuesday 06-03-2007


09.30 Arrival with coffee at Blekinge Institute of Technology, Karlshamn

10.00 Welcome and presentation of the delegates
Mayor Sven-Åke Svensson, Karlshamns Municipality

Region Blekinges role in the regional development
Mats Johansson, Chairman of the board Region Blekinge

10.20 Transport and traffic in the Southeast Baltic Sea Region
”Baltic Gateway” – Transport corridors in the Baltic Sea Region Bengt Gustafsson, Region Blekinge

10.40 Development of infrastructure, port and terminals in Lithuania
Alminas Mačiulis, State Secretary, Ministry of Transport and Communications, Lithuania

11.10 Most industrial region in South Sweden
Increased goods transports demand better developed infrastructure
Gert Peter - Volvo WMG
Peter Olofsson - IKEA
Roger Lindau - AAK and Logistics Network

11.30 Press conference

12.10 Lunch
Discussion on East West Transport Corridor issues

13.15 Port region Southeast
- Port of Karlshamn – fastest growing port in Sweden
Björn Nilsson, Managing Director
- Port of Karlskrona linking Sweden-East Poland
Tore Almlöf, Strategic Manager Director

14.15 Time for conversation and Conclusions

15.00 End of official program
Participation List

County Administrative Board Ingegerd Wärnersson, Governor
of Blekinge Peter Wald, Planning Director

Ministry of Enterprise, Energy Leif Zetterberg, State Secretary
and Communication Henrik Hansson, Political Advisor
Magnus Oldenburg, Head of Section

Region Blekinge Mats Johansson, Chairman of the Board,
Bengt Gustafsson, Project Manager
Kenneth Olofsson,
Infrastructure and Communications,

Ministry of Transport and Alminas Mačiulis, State Secretary
Communications of the Republic
of Lithuania

Klaipeda State Seaport Authority Arturas Drungilas, Marketing Director

Vilnius Gediminas Tech. Univ. Algirdas Sakalys, Associate Professor

Municipality of Karlshamn Sven-Åke Svensson, Mayor
Bengt Mattsson, Chief Executive Officer
Anders Wiberg, Project Manager BLC/ Dep. Project Manager East West TC

Karlshamns Hamn AB Anders Karlsson, Chairman of the
Board
Björn Nilsson, Managing Director

Municipality of Karlskrona Mats Lindbom, Municipal Commissioner
Tore Almlöf, Strategic Planning Director
Liliann Bjerström, Strategic Development Manager marketing and communication

AarhusKarlshamn Roger Lindau, Global Logistics Manager

IKEA Distribution, Älmhult Peter Olofsson, Transport Manager North

Volvo WMG, Göteborg Gert Peter, Senior Manager

Swedish Road Administration Rolf B. Johansson, Road Director

Swedish Rail Administration Karin Nilsson