Följ Karlshamns kommun

Stärnö-Boön blir naturreservat

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 14:55 CEST

Karlshamns kommun har idag beslutat att godkänna Länsstyrelsens förslag till bildandet av naturreservatet Stärnö-Boön.

Stärnö-Boön i Karlshamns kommun är ett både särpräglat och artrikt kust- och skärgårdsområde på totalt cirka 900 hektar, varav större delen utgörs av hav. Målet med naturreservatet är att bevara naturskogar och att erbjuda en gynnsam livsmiljö för de många växter, djur, fåglar och insekter som finns här. Dessutom är Stärnö-Boön ett attraktivt besöksmål med välutrustad badplats, tillgänglighetsanpassade gångvägar och markerade stigar.

Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservaten utgör cirka 85 procent av all yta i Sverige som är skyddad med stöd av miljöbalken.

För mer information, kontakta Liselott Skough, mark- och exploateringsingenjör, Karlshamns kommun, telefon 0454-810 00.


 

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska skärgården och havets horisont. I 350 år har Karlshamn funnits här. Längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och välkomnande dörr mot Europa. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.