Följ Karlshamns kommun

Satsning på kommunikation och tillgänglighet bidrar till förbättrat företagsklimat i Karlshamn

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2015 15:04 CEST

Karlshamns kommuns satsningar på Bygglovsguiden, Drop In, utökad kommunikation med allmänheten och företag samt olika utåtriktade kvälls- och helgaktiviteter har varit meningsfulla. Det visar resultatet från Svenskt näringslivs årliga mätning av företagsklimatet i landet.

Ett gott företagsklimat handlar i grunden om att visa respekt, vara lyhörd och lösningsorienterad. Det säger Emina Kovacic, ansvarig för Stadsmiljöavdelningen i Karlshamns kommun.

− Vi anser att kontakten mellan kommunen och företagen är både uppskattade och väldigt viktiga. En tidig kontakt i varje process med fokus på att hitta optimala lösningar stärker relationen och skapar förståelse för våra olika uppdrag. Vi anser dock att detta är ett arbete som ständigt måste utvecklas i takt med övrig utveckling.

Sölvesborg är den kommun i Blekinge som utmärker sig som bäst enligt Svenskt näringslivs rankning 2015.

− Vi behöver tillåta oss att inspireras av andra kommuner. Vi har mycket att lära av varandra. Det är dessutom speciellt roligt när en grannkommun lyckas, säger Emina Kovacic. Grattis Sölvesborg!

Fredrik Gummesson, näringsutvecklare på Karlshamn kommun lyfter fram kommunens satsningar på Företagslots och projektet Förenkla helt enkelt som en viktig del i förbättringsarbetet.

Företagslotsen består av tjänstemän som involveras i ett ärende. Vid ett och samma tillfälle får företaget möjlighet att träffa dessa och lotsen går igenom ärendet. Det handlar om tydlig och praktisk information och rådgivning för att undvika missförstånd och dubbla budskap. Metoden underlättar också för kommunens tjänstemän att se "helheten" i ett ärende.

− Projektet Gilla Karlshamn är ytterligare ett exempel på hur kommunen bidrar till att skapa ett stimulerande klimat för utveckling av näringslivet och livsklimatet i stort, säger Fredrik Gummesson.


Bildtext: Lotta Olsson och Carina Appelqvist från Enkla elbolaget  är engagerade i Gilla Karlshamn-projektet. Här i samtal med Fredrik Gummesson, näringsutvecklare i Karlshamns kommun.

Kontakt: Fredrik Gummesson, näringslivsutvecklare, telefon: 073 357 61 13, Emina Kovacic, stadsarkitekt, telefon. 070 266 62 07

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska skärgården och havets horisont. I 350 år har Karlshamn funnits här. Längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och välkomnande dörr mot Europa. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.