Följ Karlshamns kommun

Rum och ansvar - Sju frågor om stadsbyggnadskonst

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2015 08:05 CEST

Välkommen till en föreläsning med Ludmilla Larsson och Johanna Gill från Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.

Med Rum och ansvar vill vi diskutera gestaltningen av rum i den byggda miljön och gestaltningen av det vackra och attraktiva rummet där möten mellan människor sker.

Vårt fokus är samhällets utveckling utanför stadskärnorna och det låga och täta. Det är där den stora utbyggnaden av Sverige sker. En vardagsarkitektur som få diskuterar eller lyfter fram och som alltför ofta saknar den täta och låga stadens rumslighet.

Idag handlar stadsbyggnadsdiskussionen alltför ofta om att bygga högt, att bygga i en viss stil eller att bygga så billigt som möjligt. Vi menar att det istället är stadens attraktivitet som är det avgörande. Det är till de attraktiva stadsrummen folk söker sig och det är där möten sker. Att skapa attraktiva nya rum i staden är arkitektens ansvar.

Det är också den enda långsiktiga och hållbara utvecklingen. Genom att lyfta fram sju begrepp och frågeställningar vill vi, med fokus på rummet, diskutera arkitekturens betydelse för stadsbyggandet.

Sju begrepp som när de samverkar positivt är stadsbyggnadskonst.

Fri entré, välkomna!

Tid: 27 oktober kl.19
Plats: Lokstallarna, Karlshamn

Passa även på att se utställningen Rum och ansvar som finns på Lokstallarna fram till och med 7 november.

Arr: Kultur Karlshamn, Stadsmiljöavdelningen Karlshamns kommun, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska skärgården och havets horisont. I 350 år har Karlshamn funnits här. Längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och välkomnande dörr mot Europa. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.