Följ Karlshamns kommun

Ris och ros i Skolinspektionens rapport

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 15:16 CEST

Nu är alla kommunala skolbesök i Karlshamns kommun gjorda av Skolinspektionen. Besluten släpps efter hand, och i de som redan offentliggjorts finns både ris och ros.

Skolinspektionen, som har hand om tillsynen av landets kommunala och fristående skolor, genomför denna omgång sina besök och granskningar under 2015-2017. I Karlshamns kommunala skolor är tillsynen klar, men Skolinspektionen har några friskolor kvar att besöka och granska.

Igår kom det övergripande beslutet för hur kommunen bedriver förskoleklass och grundskola. Rapporten visar att kommunen uppfyller kravet på utveckling av utbildningen vid skolenheterna, det vill säga att kommunen bland annat har en bra nulägesbild och resursfördelning och föredömligt arbetar kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra utbildningen i syfte att säkerställa likvärdighet och kvalitet. Men tillsynen visade också att vissa skolenheter i Karlshamns kommun saknar tillgång till kurator som kan användas i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan.

– Detta ska vi börja med att rätta till under året genom att anställa minst en kurator till samt ytterligare någon under 2017, säger Patrik Håkansson, chef för utbildningsförvaltningen.

En annan brist som Skolinspektionen pekar på är att kommunen inte garanterar att alla elever som har behov av studiehandledning på modersmålet får det behovet tillgodosett.

– Här har vi redan vidtagit åtgärder i den mån vi kan. Det är mycket svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Skolinspektionen avstår från ingripande då de anser att vi gör det som rimligen kan krävas

Skolinspektionen tittar på hur politiker och utbildningsförvaltningen tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och utbildning i en trygg miljö. Alla granskade skolor får varsitt beslut där Skolinspektionen redogör för de eventuella brister som ansvariga måste åtgärda för att leva upp till skollagens krav. Skolinspektionen följer sedan upp att bristerna rättas till.

På de hittills granskade kommunala för- och grundskolorna pekade Skolinspektionen på en del brister på Österslättskolan, men gav Möllegårdens F-6 skola liksom Stenbacka grundsärskola grönt ljus på alla punkter.

– Vi tar de kritikpunkter vi får på högsta allvar. Men jag kan konstatera att vi har mycket att vara nöjda efter denna inspektion och att alla vår medarbetare gör ett mycket gott jobb!

För mer information kontakta: förvaltningschef Patrik Håkansson: 070-266 62 95

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.