Följ Karlshamns kommun

​Prioriteringar av markytor och utveckling av handeln i Karlshamn

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2018 10:00 CEST

Nytillträdde näringslivsutvecklare Mikael Persson ansvarar för kommunens handels- och markanalysarbete som kickar igång redan den 14 maj. FOTO: Annette Sandberg

Karlshamns kommun satsar på en omfattande handels- och markanalys som ska visa vilka vägval som behöver göras för att Karlshamn ska utvecklas. Analysen görs i samverkan mellan kommun, handel och fastighetsägare.

Analysen ska ge en nulägesbeskrivning av hur handeln i Karlshamn uppfattas av konsumenter och butiksägare idag. Den ska också ge förslag på förbättringsåtgärder och visa på vilka vägval som behöver göras i framtiden. I analysen ingår även att se över möjligheter till anspråkstagande av ny mark, det vill säga hur vi ska prioritera befintliga och framtida mark- och etableringsytor.

– Vi har upphandlat och gett Köpenhamnsföretaget Reteam Group AB i uppdrag att göra analysen som ska ge Karlshamns kommun tillsammans med fastighetsägare och butiksägare ett förslag till en strategi för hur vi ska stärka Karlshamn ur ett handelsperspektiv. Resultatet från analysen ska också fungera som underlag och vara styrande vid framtida markprioriteringar, säger Mikael Persson, näringslivsutvecklare i Karlshamns kommun.

Resultatet från intervjuer med minst 400 personer och genomlysningen av butikerna kommer att ligga till grund för analysen. Arbetet inleds med intervjuer av konsumenter den 14 maj och en första workshop/kick off den 8 juni..

Analysarbetet i korthet

Markanalysen omfattar markförsörjning och framtida detaljplanering samt nya affärsstråk. Analysen ska beskriva ett nuläge och ett framtidsscenario med förutsättningar för kommunen, samt vad som förväntas hända i Karlshamn om 10 till 20 år.

Analysen ska också ge en bild av handeln och utifrån detta möjliggöra framtida prioriteringar utifrån shoppingmönster, butiksmix, tillgänglighet, samverkan, fysisk miljö för kommun, fastighetsägare och butiker för att skapa tillväxt. Även en attitydundersökning ingår för att få en bild av Karlshamns profil i syfte att förbättra och skapa förståelse för vad handlare, fastighetsägare och Karlshamns kommun bör prioritera.

Analysen skall lämna förslag till en strategi och handlingsplan för hela Karlshamn. Resultatet kommer att presenteras i sin helhet i slutet av september 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Persson, ansvarig näringslivsutvecklare Karlshamn kommun, 0454 – 811 68

Mathias Wijk, näringslivschef Karlshamns kommun, 0454-81119

Katrine Heiberg, Reteam Group AB, +45 29 91 50 89