Följ Karlshamns kommun

Pressinbjudan: Sommarpraktikanter ska förändra äldreboenden och skolor

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2019 07:00 CEST

Stadsbyggnadsavdelningen erbjuder varje år sommarpraktik till studenter som ett led i kommunens strävan att vara attraktiv arbetsgivare. Årets uppgift är att belysa samhällsplaneringens sociala aspekter genom att titta på två stadsdelar, två äldreboenden och två skolgårdar och komma med förslag på hur dessa kan utformas bättre.

Under årens lopp har ämnena för sommarpraktikanterna varit många: kulturmiljö, skärgård, outforskade byggrätter, fördjupade utvecklingsskisser med mera. Studenterna får under praktiken under sex veckor arbeta självständigt med utvalt område, som i år är att belysa samhällsplaneringens sociala aspekter.

– Upplevd social sammanhållning, möjlighet till olika aktiviteter och gränsöverskridande möten har direkt koppling till hur våra fysiska miljöer är gestaltade. Rätt utformade bidrar de till bättre folkhälsa och ett tryggare samhälle. Årets uppgift är därför att belysa samhällsplaneringens sociala aspekter genom att titta på två stadsdelar, två äldreboenden och två skolgårdar, säger Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamns kommun.

Syftet med arbetet är att visa att dessa frågor berör både kommunens yngsta och äldsta invånare oavsett vilken ort man bor på.

– Förhoppningen är att de principer man belyser kommer kunna appliceras i verkligheten och på fler platser än de utpekade, säger Emina.

Stadsbyggnadsavdelningens sommarpraktikannons väckte mycket uppmärksamhet och resulterade i många ansökningar. Där stod bland annat att skolgårdar ska motverka utanförskap och mobbning och främja lärande.

– Detta tyder på att de upplyfta frågorna är aktuella och viktiga. Till uppdraget har vi nu rekryterat en landskapsarkitektstuderande från SLU i Alnarp och en planarkitektstuderande från BTH, säger Emina.

För att berätta mer om årets spännande sommarpraktik på Stadsbyggnadsavdelningen bjuds medierna in till presskonferens.

Datum: fredag den 10/5

Klockan: 13.30-14.00

Plats: Vettekullarummet, Rådhuset, Karlshamn.

Medverkande på pressträffen är: Anna Ardegård, enhetschef äldreomsorgen, Cecilia Klang, bosocialchef KABO, Martin Åsman, Utbildningsförvaltningen, Ebba Landén Helmbold, student i landskapsarkitektur från SLU i Alnarp, Malin Jaans, student i fysisk planering från Blekinge Tekniska Högskola och Emina Kovacic, stadsarkitekt.

Välkomna!

Kontakt: Emina Kovacic, mobil: 070-266 62 07