Följ Karlshamns kommun

Pressinbjudan: Sommarpraktikanter presenterar hur kommunens utemiljöer kan förbättras

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2019 14:26 CEST

Studenterna Malin Jaans och Ebba Landén Helmbold. Foto: Leila Rudelius

Stadsbyggnadsavdelningen erbjuder varje år sommarpraktik till studenter som ett led i kommunens strävan att vara attraktiv arbetsgivare. Årets uppgift var att lyfta blicken och belysa det som berör oss på djupet samhällsplaneringens sociala aspekter. 

Genom att låta två sommarpraktikanter studera två stadsdelar, två äldreboenden och två skolgårdar och komma med förslag på hur dessa kan utformas bättre vill Stadsbyggnadsavdelningen lyfta frågan hur kommunen med små medel kan bidra till bättre livsvillkor för våra kommuninvånare.

– Genom att involvera kommunens omsorg- och skolverksamheter och bostadsbolag vill vi påvisa att vi alla berörs av vår omgivning oavsett ålder, bakgrund, yrke och ort vi bor på. Vi vill även påminna om hur utformningen av våra fysiska miljöer påverkar de mjuka värdena såsom folkhälsa, upplevd trygghet, social sammanhållning och integration och varför det är viktigt att satsa på dessa, säger stadsarkitekt Emina Kovacic.

Under sex veckors praktik har studenterna fått arbeta självständigt utifrån konkret uppdrag, ”riktiga” beställare och med verklighetsbaserade problemställningar. De har samlat in data, haft dialog med personal och verksamhetsansvariga och analyserat de olika platserna.

Stadsbyggnadsavdelningen bjuder in till en pressträff där årets sommarpraktikanter Ebba Landén Helmbold, student i landskapsarkitektur från SLU i Alnarp och Malin Jaans, student i fysisk planering från Blekinge Tekniska Högskola presenterar sitt arbete för sina beställare (kommunens representanter).

Datum: 25 juli

Tid: klockan 11

Plats: Årydssalen, Rådhuset i Karlshamn

Välkomna!

Kontakt: Emina Kovacic, stadsarkitekt, mobil: 070-266 62 07