Följ Karlshamns kommun

Pengar att söka för integrationsprojekt

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2016 15:06 CEST

Studieförbundet Vuxenskolan har fått integrationspengar för att kunna erbjuda asylsökanden att se sommarteatern Robin Hood på Kastellet i Karlshamn. Fotograf: Anna-Lena Ottosson

Ett flertal föreningar och verksamheter har sökt Karlshamns kommuns integrationsbidrag och drygt tio projekt har hittills blivit beviljade pengar. Men det finns mycket pengar kvar att dela ut och kommunen uppmanar nu fler att ta tillfället i akt och söka bidrag till integrationshöjande aktiviteter.

Det är många föreningar, organisationer och andra verksamheter som vill göra en extra insats för att integrera och inkludera Karlshamns nya invånare. Kommunen har anslagit 2,1 miljoner kronor till integrations- och inkluderingsprojekt 2016.

– Hittills har det kommit in ansökningar om totalt en miljon kronor, där vi sammanlagt beviljat ett tio-tal föreningar och organisationer 600 tusen kronor. Det finns alltså 1,5 miljoner kronor kvar ur anslaget att söka, säger Jens Odevall, administrativ chef i Karlshamn, som hoppas att fler ansökningar kommer in efter sommaren.

De idéer och förfrågningar om möjligheten att starta olika former av integrationsprojekt som kommit in till kommunen handlar om såväl engångsaktiviteter som kontinuerliga aktiviteter under året.

– Vi är flexibla – skulle ett projekt starta senare i höst kanske det inte kan avslutas förrän till våren nästa år, vilket ändå kan vara okej att få bidrag för, säger Jens.

Det är allt från små föreningar till stora organisationer som hittills ansökt om pengar från kommunens integrationsfond för att förverkliga sina idéer. Däribland finns Studieförbundet Vuxenskolan som ihop med andra organisationer och föreningar under året har drivit ett ideellt språkcafé på Lindemohemmet i Asarum. Studieförbundet sökte och fick pengar för att kunna ta med asylsökande, som under våren besökt språkcaféet, på sommarteater ute på Kastellet.

– Vi var både flyktingar och svenskar som tillsammans delade den fantastiska teater- och naturupplevelsen på Kastellet. Sagan om Robin Hood är ju en liknande historia som många av de som flytt känner igen sig i eftersom de själva varit utsatta i sina hemländer, där det i många fall råder diktatur, fattigdom och förföljelse, säger Anna-Lena Ottosson, studiecirkelledare.

Behovet av aktiva insatser för integration är stort och kommunens föreningsliv är en viktig resurs i sammanhanget. Nu finns det även ekonomisk hjälp att få för att vara med att göra skillnad. Bidraget fördelas kontinuerligt från det statliga extra bidraget kommunen fått för hantering av flyktingmottagandet.

– Varmt välkomna att ansöka, såväl tidigare organisationer och frivilliga krafter som nya, uppmanar Jens Odevall.

Kontakt: Jens Odevall, administrativ chef i Karlshamns kommun, telefon 0454-811 36 och Anna-Lena Ottosson, studiecirkelledare Vuxenskolan i Karlshamn 0706-12 99 04.

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.