Följ Karlshamns kommun

Otjänligt vatten vid Vägga havsbad i Karlshamn

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2015 12:38 CEST

Badvattnet i viken vid den nya sandstranden i Vägga klassas som otjänligt. Det senaste vattenprovet visar på för höga nivåer av bakterier som kan orsaka magsjuka. Karlshamns kommun avråder därför tillsvidare från bad i denna vik.

Proverna som togs vid Vägga havsbad under tisdagen denna vecka visade på ett alarmerande värde av tarmbakterien intestinala enterokocker och något förhöjda värden av E-coli. Det innebär i praktiken att vattnet tillsvidare är ohälsosamt att bada i och att svälja.

– Bakterierna indikerar att det är mikrobiologiskt ohälsosamt vatten som kan ha orsakats av djuravföring eller annat, och det är de höga nivåerna på de intestinala enterokockerna som gör att vattnet nu klassas som otjänligt, säger Thomas Karlsson, laboratorieingenjör på Sternölaboratoriet, som utför Karlshamns kommuns vattenanalyser.

Det är bara andra gången som provtagningar och analyser gjorts vid Vägga havsbad, kommunens nyanlagda sandstrand i nära anslutning till de kommunala utomhusbassängerna.

– Prover vid kommunens kommunala badplatser genomförs var tredje vecka och vid förra analysomgången var det inget fel på vattnet vid Vägga havsbad. Eftersom det är både vindar, strömmar och annat som påverkar var dessa tarmbakterier dyker upp så kan också läget snabbt förändras, säger Thomas Karlsson.

Analysen av det senaste provet visar på mer än 300 bakterier per 100 ml vatten. Idag har kommunen därför tagit nya vattenprover som skickats på analys och inom två dagar, nu på lördag, ger svar på om vattenkvaliteten har förändrats till det bättre eller inte. Faran med förhöjda halter av tarmbakterier är att den som sväljer otjänligt vatten löper stor risk att drabbas av magsjuka.

– Vissa grupper, som barn, äldre och de med nedsatt immunförsvar, är mer utsatta och kan drabbas värre av en maginfektion än andra, säger Thomas Karlsson.

Det kommer fortlöpande att finnas uppdaterad information kring vattenkvaliteten på Karlshamns kommuns webbsida liksom på den aktuella badplatsen där varningsanslag är uppsatta.

– Vi var snabba med att sätta upp skyltar med information och varning ute på plats vid Vägga havsbad när vi under förmiddagen fick veta att vattnet var otjänligt och håller nu tummarna för att kunna ta ner skyltarna under lördagen då vi får de nya analysresultaten, säger fritidschefen Thomas Nilsson, som påpekar att detta som hänt är extra tråkigt precis nu när sommarvärmen anlänt och många hade sett fram emot att inviga Vägga havsbad.

För mer information kontakta: 

Thomas Karlsson, laboratorieingenjör på Sternölaboratoriet på telefon 0454-818 91 

Thomas Nilsson, fritidschef i Karlshamns kommun på mobil 070-265 00 36

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska skärgården och havets horisont. I 350 år har Karlshamn funnits här. Längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och välkomnande dörr mot Europa. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.