Följ Karlshamns kommun

​Nytt fokus för näringslivschefen i Karlshamn

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2016 16:58 CEST

Näringslivschef Ulrika Nordén Johansson tillträder som tillförordnad chef för Omsorgsförvaltningen i Karlshamn den 26 september. (fotograf: Annika Bergh)

Karlshamns kommundirektör Daniel Wäppling har föreslagit att näringslivschef och tillika chef för Avdelningen tillväxt och utveckling, Ulrika Nordén Johansson blir tillförordnad chef för Omsorgsförvaltningen när Camilla Gärdebring avslutar sin tjänst den 26 september. Förslaget är en temporär lösning under rekryteringsperioden av nya förvaltningschefer inom Omsorg och Social utveckling.

Förslaget som idag har tagits upp för beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) innebär också utökat ansvar för två medarbetare inom Avdelningen tillväxt och utveckling under samma period. Projektledare Anders Siversson ersätter Ulrika Nordén Johansson som chef för avdelningen medan turistchef Lena Axelsson kommer att samordna näringslivsfrågorna. Lena Axelsson kommer att behålla sin roll som turistchef även under denna period.

Två nya förvaltningschefer rekryteras

Tjänsten som chef för Omsorgsförvaltningen kommer att ersättas med två tjänster, förvaltningschef Omsorg och förvaltningschef Social utveckling. Rekryteringen påbörjades måndagen den 30 augusti. Sista ansökningsdag är den 18 september. De nya cheferna beräknas vara tillsatta i början av 2017.

För frågor kring detta, kontakta gärna kommundirektör Daniel Wäppling, 0454-816 52.

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.