Följ Karlshamns kommun

Nya skyltar på Tärnö underlättar för besökare

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2018 11:32 CEST

Berörda aktörer, representanter för Karlshamns kommun och Tärnö Stugförening samlades för invigning av skylt- och kartprojektet på Tärnö. Ordförande i Tärnö Stugförening, Stefan Lundin, fick äran att klippa invigningsbandet.

Fritidsenhetens arbete med att skylta och märka upp vandringsleder och promenadstigar på Tärnö är nu avslutat. Under tisdagens invigning lovordade alla inblandade satsningen som ska göra det lättare för allmänheten att hitta runt på ön.

Arbetet med att skylta upp vandringsleder och promenadstigar på Tärnö intensifierades för cirka ett år sedan då fritidsenheten fick i uppdrag att tillgängliggöra Tärnö för dagsturism. Fritidsenheten i Karlshamns kommun har i nära samarbete med samarbetsaktörer som bland andra Tärnö Stugförening och Stigmännen Karlshamns Orienteringsklubb arbetat med projektet som gått under namnet ”Upptäck Tärnö”. Fyra vandringsleder har märkts upp med informationstavlor om tillgänglighet och längdmarkering. Vid Kåsakroken, Tärnös angöringsplats för skärgårdstrafiken, finns en välkomnande informationstavla med karta över Tärnö och vilka sevärdheter ön har att bjuda på.

– Man ska som besökare på Tärnö kunna ta del av friluftslivet utan att behöva fråga de boende om vägen eller hur man hittar till de olika sevärdheterna. Informationstavlorna anger också ungefärliga tomtmarkeringar så det ska vara lätt för besökaren att se vad som är privat tomtmark och allmän stig, säger Sara Widesjö.

Satsningen är även viktig ur ett näringslivsperspektiv.

– Genom att vi öppnar upp för det rörliga friluftslivet gynnas även entreprenörer som driver verksamheter i skärgården, säger Marianne Westerberg, landsbygds- och skärgårdsutvecklare i Karlshamns kommun.

I samband med invigningen tisdagen den 19 juni medverkade aktörer som på olika sätt varit involverade i projektet på Tärnö, däribland representanter för Tärnö Stugförening.

– Det är fint att de vandringsleder som finns nu är uppmärkta så att de turister som kommer till Tärnö kan hitta öns smultronställen på ett enkelt sätt, sade Stefan Lundin, ordförande i Tärnö Stugförening, när han klippte invigningsbandet och förklarade Upptäck Tärnö-projektet invigt.

För mer information kontakta: Sara Widesjö,fritidskonsulent, telefon: 0454-818 83