Följ Karlshamns kommun

Nya regler gällande bevattningsförbud

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2018 12:53 CEST

Tekniska nämnden i Karlshamn har idag fattat nytt beslut om vad som gäller under det bevattningsförbud som råder tills vidare. Om man bryter mot bevattningsförbudet kan man få vattnet avstängt till sin fastighet.

Tekniska nämndens ordförande Mats Dahlbom har idag fattat följande beslut om det fortsatta bevattningsförbudet:

att bevattningsförbudet innebär att det inte är tillåtet att bevattna gräsmattor med slang eller spridare.

att bevattningsförbudet innebär att det inte är tillåtet att fylla pooler (undantag barnpooler upp till 500 liter).

att bevattningsförbudet inte ska gälla de kommunala fotbollsplanerna som bevattnas av kommunalt vatten, vilka är Högadals IP, Märserums IP samt Vägga IP. Kommunikation ska ske med VA-enheten vid de tillfällen som undantaget ska nyttjas.

att undanta Väggabadet och dess vattenförbrukning från beslutade restriktioner.

Sammanfattning

Bevattningsförbudet som började gälla den 31 maj hävdes den 29 juni eftersom vattenproduktionen återgått till normala förhållanden igen. En uppmaning till allmänheten att ändå vara återhållsamma med sin förbrukning gjordes i samband med upphävningen av förbudet. I slutet av vecka 27 var produktionen på vattenverket på nytt nära maxkapacitet vilket innebär att förbrukningen var för hög i förhållande till produktionen i kommunen. Därmed var man tvungen att införa bevattningsförbud återigen och från och med 10 juli har det varit bevattningsförbud och poolfyllningsförbud. Med dagens beslut till fortsatta restriktioner görs ett förtydligande vad som gäller tillsvidare.

Vattenavstängning

Om kommunen har utfärdat ett bevattningsförbud med stöd av allmänna bestämmelser för brukande i Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) och en fastighetsägare eller VA-abonnent inte följer detta kan huvudmannen, med stöd av 43 § lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och punkt 5 i ABVA, stänga av vattnet eller begränsa det genom att sätta in en så kallad strypbricka.

För mer information kontakta: Mats Dahlbom (C) ordfröande i Tekniska nämnden i Karlshamn på mobilnummer 0708-685827