Följ Karlshamns kommun

Nu ska kommunledningen HBTQ utbildas

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2016 13:05 CEST

För några månader sedan fick personal inom äldreförvaltningen i Karlskrona och Elevhälsan i Karlshamns och Karlskrona kommun länets första HBTQ-certifiering. Nu har Socialstyrelsen beviljat Karlshamns, Karlskrona och Olofströms kommuner ytterligare pengar för ett fortsatt gemensamt arbete inom dessa frågor.

Karlshamns, Karlskrona och Olofströms kommuner ansökte tillsammans om 280 tusen kronor från Socialstyrelsen för att i år kunna utbilda kommunernas ledande politiker och förvaltningschefer i HBTQ-frågor. De fick 90 tusen kronor.

– Vi är glada över att vi fått dessa pengar, trots att vi såklart hade hoppats på mer så räcker de ändå ganska långt, säger Jenny Andersson, ANDT-strateg i Karlshamns kommun.

HBTQ-certifieringen i februari utfördes genom RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter).

– För att få ner kostnaderna så behöver vi inte certifiera den politiska och förvaltningsledningen genom RFSL, utan bara höja kunskaperna om rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter genom föreläsningar och andra insatser som inte behöver kosta så mycket. Det är bättre att göra något i mindre skala än inget alls, säger Jenny.

Nästa vecka ska de ansvariga för HBTQ-frågorna i de tre kommunerna träffas för att planera kommande kunskapshöjande insatser för kommunledningen.

Kontakt: Jenny Andersson, ANDT Strateg Karlshamns kommun, mobil: 072-389 93 48.

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.