Följ Karlshamns kommun

Nu kan bidrag sökas för integrationsprojekt

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2016 06:30 CEST

Föreningar, organisationer och verksamheter i Karlshamns kommun kan nu söka pengar för att bekosta framtida integrationsprojekt. Syftet är att projekten ska möjliggöra möten, utveckla framtidstro, stimulera utbyten och utveckla lärande och förståelse tillsammans med nyanlända.

Karlshamns kommun har en pott på 2,1 miljoner kronor som ska delas ut under 2016 till integrationsfrämjande projekt som bidrar till ett hållbart inkluderande samhälle. Bidraget är ett engångsbelopp och kan sökas av föreningar, organisationer och verksamheter i Karlshamns kommun för att under året bedriva olika integrationsprojekt inom områdena kultur, utbildning, idrott, fritid och hälsa.

– I vår bedömning av vilka projekt som ska få pengar premieras uppsökande verksamhet och insatser som har en långsiktig ambition. Verksamheten får så klart heller inte strida mot lagar eller förordningar och ska präglas av demokratiska principer, säger Jens Odevall, administrativ chef i Karlshamns kommun.

Det är Jens Odevall som tillsammans med en arbetsgrupp som består av integrationssamordnaren, representanter från kommunledningen och övriga förvaltningar som löpande beslutar vilka projektidéer som ska få bidrag.

– Storleken på bidraget bygger på de extra kostnader som projektet medför, som exempelvis kostnader för personal, utbildningar, tolk eller material, säger Jens.

I bedömningen tittar gruppen förutom på projektets idé och bärighet bland annat även på möjligheten till delaktighet och skapande av nya nätverk och kontakter och hur projektet tar hänsyn till jämlikhets- och jämställdhetsaspekter. 

Kontakt: Jens Odevall, administrativ chef i Karlshamns kommun, 0454-811 36.

Mer information om projektbidraget och hur man söker det hittar man på Karlshamns kommun webbsida.

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.