Följ Karlshamns kommun

Norrevångskolans digitala samarbetsprojekt visas upp

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2015 15:58 CEST

Under de senaste två läsåren har eleverna i årskurs 7-9 på Norrevångskolan, Mörrum, haft möjligheten att välja en digital fördjupning på elevens val. Denna nya profil har inneburit nya arbetssätt för både lärare och elever och skapat nya kontakter med omvärlden.

– Genom den digitala profilen, som bland annat innehåller 3D-design, foto och spelprogrammering, har eleverna fått lära sig att arbeta i projektform där det finns en beställare och där de ska leverera en vara som kunden blir nöjd med. Vi lärare har fått gå in i projektledarrollen vilket har varit väldigt annorlunda men utvecklande på alla sätt, säger Mia Lägnert, ansvarig lärare på Norrevångskolan.

Några högstadieelever som under vårterminen haft inriktningen 3D-design visar nu upp resultatet på Rådhuset.

– Eleverna har själva fått välja ut olika byggnader i Mörrum och göra dem i 3D format. I detta projekt har vi samarbetat med stadsarkitekten Emina Kovacic, som genom samarbetet gett eleverna en inblick i samhällsbyggnad och stadsplanering. Det vi vill göra genom den digitala profilen är att koppla ihop skolan med verkligheten och få eleverna att känna att det de gör är på riktigt, säger Mia Lägnert.

Emina Kovacic tycker att Norrevångskolans projekt är viktigt ur flera aspekter.

– Det handlar inte enbart om 3D i sig utan snarare om att detta projekt på sikt väcker intresse hos eleverna för samhället utanför skolans väggar och hjälper dem att förstå vilken möjlighet de har att utöva demokrati, bland annat genom påverkan i medborgardialog, säger Emina.

3D-branschen är bara i sin linda och är på snabb frammarsch, inte minst inom skolvärlden.

– Vi har i kontakt med andra högstadieskolor i Sverige förstått att Norrevångskolan har kommit långt inom detta område och att våra elever kommer gynnas av att de har ett så rejält försprång i jämförelse med andra när det gäller 3D-design, säger Mia Lägnert.

Medierna bjuds in till presskonferens med Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamns kommun, Mia Lägnert och Per Ahlqvist, SO-lärare på Norrevångskolan i Mörrum och cirka fem elever från årskurs 7-9 som valt den digitala profilen 3D-design och som visar upp sina modeller och berättar om hur de har arbetat.

Datum: fredag den 22/5

Tid: 11:00 den 22/5

Plats: Rådhuset i Karlshamn, Asarumssalen

För mer information kontakta: Mia Lägnert, 070-513 27 29 eller Per Ahlkvist 070-697 95 59, ansvariga lärare för den digitala profilen på Norrevångskolan i Mörrum.

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska skärgården och havets horisont. I 350 år har Karlshamn funnits här. Längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och välkomnande dörr mot Europa. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.