Följ Karlshamns kommun

​Multifunktionella lokaler för en mer flexibel verksamhet inom Socialtjänsten

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 11:56 CET

Socialnämnden beslutade den 27 oktober att vidta åtgärder för att minska dagens ekonomiska underskott och samtidigt öka möjligheten att klara större antal vårdtagare på hemmaplan. För detta föreslår nämnden en satsning på multifunktionella lokaler.

Enligt en utredning som genomfördes under maj 2016 har verksamheten kommit fram till att Mariegården i Svängsta kan utvecklas till en multifunktionell lokal för en mer flexibel verksamhet.

−Vi är övertygade om att en genomtänkt planering och utformning av Mariegården kan leda till att kommunen får multifunktionella lokaler som ger rätt förutsättningar för en mer flexibel verksamhet, säger Sofie Dahlqvist, vice ordförande i Socialnämnden.

Verksamheten bedömer att en ny flexibel lokal på Mariegården kan lösa kortsiktiga utmaningar såsom lokalbehov för HVB-hem för ensamkommande barn och lokalbehov för insatser på hemmaplan. Långsiktigt kommer verksamheten få möjlighet att utveckla sin kompetens, säkra personalförsörjningen, utveckla metoder och rutiner samt kunna nischa sig inom specifika områden.

Tidsplan

  • Hösten 2016 framställs underlag och kalkyler, slutgiltigt beslut fattas, planering och utformning av framtida lokaler.
  • Vinter 2016 – våren 2017, renovering av Mariegården i två etapper.
  • Etapp 1 – Insatser för vuxna, inflyttning 1 juni 2017
  • Etapp 2 – Barn och familj, inflyttning 1 september 2017

Ny budget för 2016

Vid samma möte beslutade Socialnämnden att begära en ny budget. I delårsrapporten som presenterades i augusti beräknades Socialnämnden få ett negativt utfall på 4, 6 miljoner kronor för 2016. Detta har förbättrats. I den ekonomiska uppföljningen i september visar prognosen i stället ett underskott på 2,8 miljoner kronor. Socialnämnden kommer att begära en ny budget utifrån denna prognos.

För mer information, kontakta verksamhetschef Lavona Johansson, 0454-817 47 eller vice ordförande i Socialnämnden, Sofie Dahlqvist, 0735-22 69 86

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.