Följ Karlshamns kommun

Ljusmanifestation för en kommun fri från våld

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 15:19 CET

Den 25 november är det FN:s internationella dag för bekämpande av våld mot kvinnor. Då arrangerar kommunen och Kvinnojouren tillsammans en ljusmanifestation på Karlshamns torg klockan 18.

– Med manifestationen vill vi uppmärksamma och synliggöra våldet som sådant, inte bara våldet mot kvinnor. Våld kan se olika ut och är inte bara slag och sparkar. Det är också kränkningar, hot, trakasserier, nedlåtande kommentarer, mobbing, sexuella övergrepp, våldtäkt och hatbrott. Förra året anmäldes 201 fall av misshandel i vår kommun och vi vet att många inte anmäler en misshandel. Detta är allas ansvar. Med ljusmanifestationen vill vi samla alla goda krafter och visa att vi ställer oss bakom en kommun fri från våld. Tillsammans kan vi minska våldet i alla dess former eller undvika att det uppstår. Ensam kan du inte förändra världen, men alla kan göra något. Vi måste våga se och våga fråga, säger Jenny Andersson, andt-strateg inom Karlshamns kommun.

201 ljus tänds som det vita bandet

Ljusmanifestationen startar klockan 18 vid den tillfälliga scenen intill Torgpaviljongen. 201 ljus, ett för varje misshandelsoffer, tänds under kvällen. Ljusen kommer tillsammans bilda det vita bandet som symboliserar manifestationen mot våld mot kvinnor.

Alla är välkomna att visa sitt stöd genom att delta

Kommunalråd Per-Ola Mattsson inledningstalar och följs av Gull Nilsson från Kvinnojouren. Föreningar och företag som vill ställa upp för en kommun fri från våld medverkar. Ljusmanifestationen beräknas vara i cirka 45 minuter och alla som vill visa sitt stöd för en kommun fri från våld är välkomna att delta.

Filmvisning på Lokstallarna 

På Lokstallarna klockan 19.30 visas sedan kortfilmen Skuggan av våldet, en film som skildrar barnens situation i ett hem där våld är en del av vardagen. Filmvisningen är gratis och ingen föranmälan krävs.

För mer information, kontakta:

Jenny Andersson, andt-strateg inom Karlshamns kommun, 
telefon 0454-30 71 17, e-post jenny.andersson@karlshamn.se

Margareta Jozwiak Sjödahl, samordnare för våld i nära relation,
anhörigstöd och frivilligverksamhet inom Karlshamns kommun, 
telefon 0454-814 09, e-post margareta.jozwiaksjodahl@karlshamn.se

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.