Följ Karlshamns kommun

Kvällens vinnare från Kan-galan, Karlshamns Näringslivsgala

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2014 22:48 CET

Kan-galan arrangeras i syfte att skapa förutsättningar för ett kreativt och långsiktigt arbete med och för företagen i Karlshamns Kommun.

Galan är ett samarrangemang av Företagarna, NetPort Science Park, Nyföretagarcentrum, Karlshamns Handel och Service ekonomiska förening, Fastighetsägarna och Karlshamns Kommun. Genom samarbetet vill man stärka bilden av ett positivt Karlshamn där företag från olika områden kan träffas och umgås under lättsamma former.

Under kvällen belönades nedanstående företag och personer. Kontaktpersoner till de olika priserna finns längst ner.

Årets nyföretagare 2013

Kriterier:
- Företaget får ej vara äldre än 3 år.
- Företagets affärsidé bedöms vara utvecklingsbar.
- Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum genomarbetat sin affärsplan.
- Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum byggt upp ett fungerande kontaktnät.
- Verksamheten har genererat ett tillfredsställande resultat.
- Företagaren (personen) skall vara en bra förebild, ha mod, uthållighet och engagemang.

Vinnare: David & Simon Johansson - Awexo AB

Motivering:
David och Simon Johansson har på ett imponerande sätt gått från klarhet till klarhet; från arbetslöshet in i företagarvärlden inom bemanning och industriservice. Två fantastiska entreprenörer som hela tiden ser nya möjligheter. De är orädda, uthålliga, plikttrogna och ambitiösa. Med kvalitet och stark känsla för service har bröderna på kort tid gemensamt byggt upp ett lönsamt företag.

Årets Nyföretagare är ett utomordentligt exempel på unga entreprenörer, och de är en förebild och inspirationskälla för alla i sin omgivning.

Årets butik 2013

Kriterier:
- Tillgänglighet
- Öppettider
- Bemötande
- Stil – Lokal
- Nytänkande
- Unikitet
- Föredöme och positiv företagsanda

Nominerade: Cervera, Smidings samt Ninas Konditori

Vinnare: Smidings

Motivering:
Med stor passion och personlig service har denna butik funnit sin självklara plats hos kunderna. Ett inspirerande koncept och en bred mix av handplockade varumärken skapar en avslappnad atmosfär och ett unikt sortiment som utvecklats i takt med kundernas krav och förväntningar. Passion och engagemang sträcker sig långt utanför butikens väggar och man vågar vara nytänkande i såväl skyltning som i sin marknadsföring där sociala medier har blivit en självklar kanal för att nå nya och befintliga kunder. Med dessa komponenter skapar denna butik ett mervärde till Karlshamn som handelsstad och är en värdig vinnare av priset "Årets Butik".

St:Julian-priset

S:t Julianpriset delas ut vartannat år till en byggnad eller plats som på ett förtjänstfullt vis har anpassats för den som har en funktionsnedsättning.

Vinnare: Citygallerian i Karlshamn

Motivering:
Fastighetens utformning möjliggör för den som är rörelsehindrad att med kvalitet och värdighet vistas längre perioder utanför bostaden går priset för utmärkt tillgänglighet år 2013 till Citygallerian och fastighetsägaren J.N. von Bergen & Son, representerad av Peter Nilsson och Lena Carlsson Nilsson.

NetPort Science Park-priset

Vinnare: NODA

Motivering:
Noda har gått från forskning, via Inkubatorn, till ett fullfjädrat företag. Samtidigt som de utvecklar sitt företag, deltar de även i utvecklingen av Science Park-miljön. De har förmågan att se helheten och har drivkraften att föra samhällsutvecklingen framåt. Noda är i början av sin framgångsrika karriär och kommer säkert slå världen med häpnad över sina innovativa lösningar.

Gilla Karlshamn-priset

Vinnare: Henrik Kördel, Sparbanken i Karlshamn

Motivering:

På ett inspirerande och handlingskraftigt sätt har vår pristagare utmanat näringslivet, kommunen och NetPort till samarbete med utveckling i fokus. Ett långsiktigt arbete präglat av osjälviskhet och ett gediget intresse för delaktighet och nyskapande ligger till grund för juryns val. Genom sina insatser bidrar den värdige vinnaren i hög grad till framtidstro och en positiv anda.Vi har härmed glädjen att ge Gilla Karlshamnspriset till Henrik Kördel, vd på Sparbanken i Karlshamn.

Årets företagare 2013

Vinnare: Pether Fredholm; JSB

Motivering:
Med känsla för framtidens ökade efterfrågan av prisvärda och trygga boende runt om i Sverige har entreprenören, i samarbete med lokala samarbetsparter, tagit fram ett flerbostadshus som kombinerar hög kvalitet och lönsam förvaltning med en rimlig boendekostnad. Konceptet som fått det talande namnet, Trygga Boendet, har med sina energieffektiva lösningar och noggranna materialval prisats i hela landet och röner nu också stor uppmärksamhet i grannlandet Norge. Entreprenörens lyhördhet för marknadens behov i kombination med ett aktivt miljöarbete gör Pether Fredholm och JSB till en god ambassadör för Karlshamn och en värdig mottagare av utmärkelsen Årets Företagare 2013.

Kontaktpersoner:
Årets nyföretagare 2013: Magnus Larsson, Vice ordf. Nyföretagarcentrum
Årets butik 2013: Frida Borgström, Karlshamns Centrumförening, 0708-139309
St:Julian-priset: Karlshamns kommun
NetPort Science Park-priset: Kerstin Nensén, NetPort Science Park
Gilla Karlshamn-priset: Anna Deutgen, Gilla Karlshamn, 0702-356072
Årets företagare 2013: Roger Holmström

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska skärgården och havets horisont. I snart 350 år har Karlshamn funnits här. Längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och välkomnande dörr mot Europa. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.