Följ Karlshamns kommun

Kommunen vill veta vad Hällaryd tycker

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 15:19 CEST

Inför höstens arbete med det strategiska programmet för Hällaryd kommer representanter från Stadsmiljöavdelningen att delta under Hällarydsdagen lördagen den 28 maj, klockan 10:00-14:00. Syftet med besöket är att på ett tidigt stadium i utvecklingsarbetet samla in synpunkter från människor som värnar om bygden. Förutom stadsarkitekten och projektledaren för det strategiska programmet kommer även sommarens praktikanter på Stadsmiljöavdelningen att finnas på plats. De förslag och synpunkter som fångas upp under dagen kommer att analyseras och utvärderas under sommaren.

- Vi vill på detta sätt försäkra oss om att det vi håller på med skapar mervärde för de som bor och verkar i Hällaryd. Detta blir också en del av politikernas beslutsunderlag inför kommande workshopträffar. Karlshamns kommun har en uttalad ambition att genomföra kvalitativ medborgardialog. När vi nu lyssnar på medborgarna i ett tidigt skede skapar vi nödvändig transparens och en brygga mellan dem och våra folkvalda. På så sätt kvalitetssäkrar vi vårt arbete, säger Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamn.

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.