Följ Karlshamns kommun

Kinesisk delegation besöker Karlshamns kommun

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2016 11:34 CEST

Måndagen den 27 juni besöker representanter från Lanzhou kommun i Kina, Karlshamns kommun. Syftet med besöket är att få inspiration från Karlshamns arbete med samhällsbyggnadsfrågor generellt och stadsplanering i synnerhet.

Representanter från Lanzhou kommun i Kina kontaktade Karlshamns kommun under våren inför ett besök i Europa. Under vistelsen kommer den kinesiska delegationen att besöka tre svenska kommuner och därefter tre organisationer i England.

  • −Det känns spännande att de valt Karlshamns kommun som en av tre svenska kommuner att inspireras av på sin Europaresa. Jag ser det som väldigt positivt att kunna lyfta och diskutera hur vi i Sverige arbetar med planprocessen, medborgardialogen och kulturmiljöfrågor, säger Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamns kommun.
  • −Vi uppskattar utbyten som dessa för att få tillfälle att lära mer om hur andra länder arbetar med liknande frågeställningar samtidigt som vi får tillfälle att reflektera och ifrågasätta egna arbetssätt med anledning av de erfarenheter de delar med sig av, säger Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn.

Besöket inleds med lunch, därefter möte i Rådhuset. Förutom Stadsarkitekt Emina Kovacic och kommunstyrelsens ordförande, Per-Ola Mattsson (S) medverkar även Daniel Wäppling, chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Jan Bremberg (S) ordförande i Byggnadsnämnden, gatuingenjör, Jonas Johansson, samt Yi Chai från NetPort som kommer att ansvara för tolkningen mellan svenska och kinesiska.

Pressen är välkommen att delta under den avslutande frågestunden den 27 juni, klockan 14:45-15:00 i Hällarydssalen i Rådhuset.

För mer information, kontakta: Emina Kovacic, mobiltelefon: 070 26 66 207

Välkomna!

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.