Följ Karlshamns kommun

Kartläggning av arbete och hälsa i Karlshamns kommun

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2014 08:58 CET

En kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön, hälsa och livsstil har genomförts inom Karlshamns samtliga kommunala arbetsplatser. Resultatet visar på hög grad av motivation men också på en hög arbetsstress.

AHA-metoden, utvecklad av Karolinska institutionen, har använts i Karlshamns kommun för att få en bild av hur kommunens anställda mår och upplever sin arbetssituation.  Metoden bygger på en webbaserad enkät som varje medarbetare besvarar individuellt.

Årets resultat visar att medarbetarna upplever hög grad av motivation, medarbetarskap och måluppfyllelse. Vidare framgår det att medarbetarna upplever hög grad av spänt arbete (arbetsstress),brister i sömn och återhämtning samt lågt engagemang för organisationen. – ett resultat som arbetsgivaren tar på stort allvar menar Thomas Andersson, personalchef på Karlshamns kommun.

     −  Det är mycket positivt att kommunen får de här signalerna från sina chefer och medarbetare så att vi kan agera inom de områden, som behöver förbättras, säger Thomas Andersson.

Hösten 2014 var tredje gången undersökningen genomfördes och svarsfrekvensen blev 89 %. Det innebär att cirka 2500 medarbetare har besvarat enkäten.   

AHA-enkätens resultat redovisas på individ- grupp- och organisationsnivå. Karlshamns kommun erbjuder samtliga medarbetare hälsosamtal på företagshälsovården utifrån det individuella resultatet. Utifrån resultaten på grupp- och organisationsnivå upprättas handlingsplaner för varje enhet.

Karlshamns kommun kommer utifrån resultaten att aktivt arbeta med åtgärder i sin strävan att ytterligare utveckla den goda arbetshälsan.

Kontaktperson: Göran Persson, kommundirektör, Karlshamns kommun, telefon: 076 618 88 80

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska skärgården och havets horisont. I 350 år har Karlshamn funnits här. Längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och välkomnande dörr mot Europa. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.

Bifogade filer

PDF-dokument