Följ Karlshamns kommun

Karlshamns VA-enhet välkomnar miljödom

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 17:15 CET

I onsdags kom den av Västblekinge Miljö AB och VA-enheten i Karlshamns kommun efterlängtade miljödomen angående hanteringen av lakvattnet från VMAB. Det är en fråga som krävt svar under cirka tio års tid.

I den dom som den 15 februari kom från Mark- och miljödomstolen i Växjö står att läsa att Västblekinge Miljö AB (VMAB) efter den 1 januari 2018 inte längre får leda sitt lakvatten till kommunens avloppsreningsverk, utan ska rena lakvattnet i en egen anläggning. Efter att lakvattnet framöver ska renas i en anläggning som är specialanpassad för ändamålet, till skillnad från avloppsreningsverket i Mörrum som hittills har tagit hand om lakvattnet, kommer det även fortsättningsvis att släppas ut i Mörrumsån. Något som har kritiserats av bland annat Kronolaxfisket i Mörrum.

– Det är inte bara en fråga om Mörrumsån, utan man måste lyfta miljöperspektivet ytterligare en nivå, säger Marika Wennberg, tf VA-chef i Karlshamns kommun.

Det nuvarande avloppsreningsverket i Mörrum ska läggas ner och nya ledningar ska under året dras till Sternö reningsverk.

– Vi är glada att avloppsreningsverket i Sternö slipper ta emot lakvattnet från VMAB som nu själva kommer att rena sitt lakvatten. Lakvattnet kommer på så vis framöver att renas betydligt bättre än vad det hittills gjort. Det kommer också att bli en bättre kontroll på lakvattenkvaliteten innan det släpps ut i Mörrumsån, säger Marika.

I och med att kommunens reningsverk från och med nästa år slipper ta hand om lakvatten äventyras inte heller reningsprocessen i Sternö.

– Vi kan nu fortsätta certifiera vårt slam och sprida det på åkermark med viss sorts gröda och fortsätta jobba vidare på att ha en hög kvalitet på slammet och få in näringsämnena i ett kretslopp, säger Marika som bara ser fördelar med domslutet.

*Lakvatten är vatten som har passerat till exempel en soptipp (avfallsdeponi av något slag) och därigenom blivit förorenat.

Kontakt:Marika Wennberg, tf VA-chef i Karlshamns kommun, mobil 076-618 88 98. (Kan vara svår att nå under fredagen på grund av sjuka barn).