Följ Karlshamns kommun

Karlshamns kommun samverkar för en bättre miljö i Hanöbukten

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2018 10:38 CEST

Den 21 maj startar ett nytt nätverk för samverkan kring Hanöbukten som ska främja både miljön och kustbygden. Karlshamn är en av de åtta kommuner som medverkar.

Hanöbukten och dess miljötillstånd är av stor betydelse för de kringliggande kustsamhällena. En stor del av kommunernas identitet, attraktivitet och näringsliv är beroende av ett friskt hav. Eftersom vare sig vatten- eller miljöproblem känner några kommungränser, krävs samverkan för att ta sig an utmaningarna i Hanöbukten. Därför bildar kommunerna Bromölla, Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad, Ronneby, Simrishamn, Sölvesborg och Ystad nu ett gemensamt nätverk. Syftet är att etablera nya samarbeten mellan kommuner, akademi, näringsliv och idéburen sektor som ska bidra till att lösa miljöproblemen i Hanöbukten och södra Östersjön och stärka samhällsutvecklingen i regionen.

Karlshamns kommun är aktiv i havsmiljöfrågorna

Daniel Wäppling, kommundirektör i Karlshamns kommun, har varit pådrivande i arbetet att få samverkan på plats.

– I Karlshamns fall är kommunen aktiv på väldigt många områden som kopplar till Hanöbukten och vi gör stora investeringar som har ett direkt samband med havsmiljön, däribland ombyggnad av reningsverket och återskapande av våtmarker. Dock upplever vi att vi kan sakna en helhetssyn i vårt arbete och vi vill utveckla vårt sätt att arbeta genom att dra lärdom av andra kommuner. Genom att kommunerna kommer varandra närmare i dessa frågor, stärks också förutsättningarna för att samarbeta kring åtgärder, säger Daniel Wäppling.

Två gånger om året ska nätverksträffar arrangeras där aktuella frågeställningar från kommunernas verksamheter och forskning, myndigheter, näringsliv, ideell sektor och annan relevant samhällsdiskussion ska behandlas. Utöver detta kommer samverkan låtas ta olika former i olika frågor, till exempel fokusgrupper kring utvalda frågor, samarbete kring kompetensutveckling, gemensamma projekt och dylikt.

Syftet är att främja kunskaps- och erfarenhetsspridning

Målgruppen är en lång rad specialister inom kommunerna, som miljöstrateger, kommunekologer, marinbiologer, havsplanerare, VA-personal, hamnchefer, landsbygds- och skärgårdsutvecklare, näringslivsutvecklare etc. Syftet är att främja kunskaps- och erfarenhetsspridning mellan kommunerna samt att underlätta ökat samarbete med åtgärder, gemensamma projekt och liknande.

– Nätverkets första möte arrangeras i Simrishamn på måndag den 21 maj, säger miljöstrategen Jesper Bergman, som representerar Karlshamns kommun.

På mötet kommer ett drygt fyrtiotal tjänstemän från deltagarkommunerna att diskutera gemensamma problemställningar och komma med inspel om hur man önskar att nätverkets arbete ska läggas upp. På programmet finns också föreläsare från Lunds universitet respektive Havs- och vattenmyndigheten, som kommer att tala om Hanöbukten ur olika perspektiv – forskning, miljöövervakning och utveckling av Hanöbuktens kustsamhällen.

Kontakt: Jesper Bergman, miljöstrateg i Karlshamns kommun, 0454-814 19, jesper.bergman@karlshamn.se