Följ Karlshamns kommun

Karlshamns kommun har fått sina två första förstelärare

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2014 08:51 CEST

Vägga vuxenutbildning är först ut i Karlshamns kommun med att tillsätta förstelärare. Kommunens första förstelärare heter Ursula Frising och Anna-Lotta Wolgast. Båda två har en mångårig erfarenhet inom kommunens vuxenutbildning. 

Deras uppdrag som förstelärare kommer att ha olika fokus. Ursula Frising kommer att arbeta med vuxenpedagogik och Anna-Lotta Wolgast kommer att ha fokus på att undervisa elever som har svenska som andraspråk. Vägga vuxenutbildnings förstelärare kommer även få ett utökat ansvar gällande handledning av kollegor samt ett ansvar att stötta nyanställda kollegor inom deras respektive fokusområden.

- Det känns spännande att vi har tillsatt kommunens första förstelärare. Vi hoppas att detta ska utveckla vuxenutbildningen ytterligare och även ge nya möjligheter och utmaningar för våra duktiga pedagoger. Det är viktigt att den erfarenhet och kunskap som finns inom den egna verksamheten tas tillvara och kan komma både kollegor samt elever till glädje. Vuxenutbildningen har valt att lyfta fram vuxenpedagogik och språket som två för Vuxenutbildningen viktiga och centrala områden, säger Maria Olsson Aasen, rektor på Vägga vuxenutbildning.

Förstelärartjänsterna ingår i en nationell reform som innebär att kommuner och enskilda huvudmän kan skapa karriärtjänster för lärare. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och att säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola. I rollen som förstelärare ingår det även ett arvode på 5000 kronor per månad enligt gällande regler.

För mer information kontakta:
Maria Olsson Aasen, rektor Vägga vuxenutbildning, 0702-66 62 48


Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska skärgården och havets horisont. I snart 350 år har Karlshamn funnits här. Längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och välkomnande dörr mot Europa. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.