Följ Karlshamns kommun

Karlshamns handel har förbättringspotential

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2019 06:00 CEST

Det är viktigare med bra öppettider än parkeringsplatser. Butiksutbudet behöver förbättras och torget utvecklas till en mer social mötesplats än det är idag. Det är några av de åsikter från besökare som kommit fram i den handelsanalys som genomförts i Karlshamns kommun.

Det var under förra året och i våras som en handelsanalys genomfördes i Karlshamns kommun med syftet att undersöka hur man vid olika befolkningstillväxtsscenarier bör rikta resurser och fokus i handelsutvecklingen, till exempel om fokus bör riktas mot merförsäljning i befintliga butiker eller skapa nya butiker och butikslägen. Intervjuer med besökare och olika möten med politiker, kommunala tjänstemän, butiks- och fastighetsägare har genomförts.

När de besökare som svarat fritt på frågan vad som är viktigast när de ska handla anses priset vara viktigast följt av kvalitet, utbud och valmöjligheter. Då besökarna gavs fasta svarsalternativ är det öppettider som upplevs som viktigast. Bara var fjärde besökare tycker att parkeringsfrågan är viktig. Majoriteten av deltagarna i undersökningen föredrar gågata/cityhandel framför externa köpcentrum och e-handel. Den typ av verksamhet som saknas mest är caféer följt av restauranger men också platser för aktiviteter och underhållning som exempelvis lekplatser. Analysresultatet pekar i stort på att man främst saknar sociala plattformar. Man anser också att butiksutbudet behöver förbättras och att torget behöver utvecklas till en mer social mötesplats än det är idag. 75 procent av stadens butiker är lokalägda, vilket är en något högre andel än i flera andra städer och 14 av de tillfrågades topp 20 favoritbutiker finns redan i Karlshamn idag. Undersökningen visade att en hög andel av besökarna (ca 23 procent) är villiga att spendera i genomsnitt 1800 kronor på ett impulsköp, vilket är en hög siffra jämfört med flera andra städer i landet och även något högre än i Karlskrona.

I analysen beskrivs den genomsnittliga Karlshamnsbon som en utåtriktad och impulsiv profil som vill ha det ljust och modernt runt omkring sig och som gärna umgås med andra människor. Invånarna i Karlshamn tilltalas av konst och kultur och värnar om kulturutbudet.

Det var Köpenhamnsföretaget Reteam Group AB som efter upphandling fick uppdraget att genomföra analysen. En av de förbättringsåtgärder som föreslås av företaget är att torghandeln på stortorget bör flyttas längre upp mot kyrkomuren för att inte skymma de butiker som finns längs Drottninggatan. De menar också att utvecklingen av NetPort Science Park skapar nya förutsättningar för en ökad handel och att Karlshamns gästhamn med fördel kan bli en ny säsongsbaserad mötesplats. Det framkom även att fastigheter på handelsstråken har behov av att fräschas upp för att öka trivsamheten.

– Genom analysen har vi nu ett bra material som vi kan fortsätta jobba med och som ger oss möjligheter att tillsammans med alla aktörer stärka handeln i Karlshamns kommun, säger näringslivschef Mathias Wijk.

För mer information kontakta: Mathias Wijk, näringslivschef i Karlshamns kommun på mobil 0733-57 60 00.  

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.