Följ Karlshamns kommun

Karlshamns fastighetsföretagarklimat i topp

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2015 16:49 CET

Karlshamn hamnar i topp när det gäller att ha det bästa fastighetsföretagarklimatet av Blekinges kommuner, och på en femte plats av de totalt 16 undersökta kommunerna i Södra Sverige. Detta visar en färsk undersökning som Fastighetsägarna Syd gjort.

– Vi på är såklart jätteglada över att fastighetsägare ser så positivt på våra tjänster inom kommunen och att vårt arbete med att ständigt förbättra service och tillväxt ger ett så här positivt resultat, säger Fredrik Gummesson, näringslivsutvecklare på Karlshamns kommun.

Den färska rapporten ”Fastighetsföretagarklimatet 2014”, som genom 640 intervjuer med olika fastighetsägare i Skåne, Blekinge och Kronobergs län,visar förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet på de utvalda huvudorterna i Fastighetsägarna Syds 16 distrikt.

Det som de olika fastighetsföretagarna fått svara på är bland annat hur de ser på samarbetet med kommunen, hur förutsättningar för lönsamhet ser ut och hur man upplever service, avgifter och handläggningstider. Fastighetsföretagarklimatet anges i ett index. År 2014 är totalindex för samtliga kommuner 97 och Karlshamn ligger på 100, vilket är en förbättring jämfört med förra årets index som var 96. Ett av de fastighetsbolag som deltagit i undersökningen är det Karlshamnsbaserade Hermanssonbolagen AB.

– Vi tycker att denna undersökning är jätteviktig eftersom kommunen är en av våra mest betydelsefulla leverantörer. Vi ser kommunen mer som samarbetspartner än som motpol och vi har ett väldigt bra samarbete idag. Det är dessa åsikter som nu återspeglas i undersökningen, säger Fredrik Hermansson, vd för Hermanssonbolagen.

Det som utmärker Karlshamn mest jämfört med de andra kommunerna är att de utfrågade fastighetsföretagarna tycker att de kommunala avgifterna är rimliga, att det är en god investering att köpa fastigheter i kommunen, att det råder konkurrens på lika villkor mellan kommunala och privata fastighetsägare, att informationen och kontakterna med tjänstemän på kommunen fungerar bra.

– Det är också väldigt glädjande att se att de ser så positivt på kommunens engagemang i utvecklingen av centrum, säger Fredrik Gummesson, näringslivsutvecklare.

Något som är utmärkande för samtliga kommuner är att fastighetsföretagarna inte är så nöjda med de politiska kontakterna på respektive ort.

För mer information kontakta: Fredrik Gummesson, näringslivsutvecklare på Karlshamns kommun, mobil 0733-57 61 13.

Läs mer om undersökningen och alla 16 kommuners index på Fastighetsägarna Syds webbsida

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska skärgården och havets horisont. I 350 år har Karlshamn funnits här. Längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och välkomnande dörr mot Europa. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.