Följ Karlshamns kommun

Karlshamn satsar på fler rökfria miljöer

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 11:44 CEST

Förra veckan tog Fritidsnämnden beslut om att införa rökförbud på kommunens lek- och badplatser. I höst planeras det även för rökförbud på kommunens idrottsplatser.

– Detta ligger helt i linje med kommunens folkhälsoarbete och är ett viktigt steg för fler rökfria miljöer, säger Andreas Saleskog, ordförande i Fritidsnämnden.

Nämnden vill inte invänta ett nationellt beslut utan vidareutvecklar eget pågående tobaksförebyggande arbete utifrån tobakskonventionens åtgärder som exempelvis fler rökfria miljöer, rökfri arbetstid samt tobaksfri skoltid.

Skydda barn från passiv rökning

Karlshamns kommun ställde sig bakom Tobacco Endgame för ett par veckor sedan som andra kommun i Sverige. Tobacco Endgame har föreslagit ett nationellt beslut om att 2025 är året då rökningen ska omfatta mindre än fem procent av befolkningen.

– Rökning i offentliga miljöer har i flera sammanhang negativ inverkan på dess omgivning. Att skydda barn och unga från passiv rökning är det primära syftet med att skapa fler rökfria miljöer i kommunen, säger Andreas Saleskog.

Att minska tobaksbruket generellt samt verka för en utfasning av rökningen är en annan. Barn och unga är extra känsliga för passiv rökning och därför är dessa miljöer extra viktiga. Allergier, astma och andra luftvägsproblem kan förvärras betydligt om de utsätts för tobaksrök.

Kontakt: Andreas Saleskog, ordförande i Fritidsnämnden, mobil 0739-45 81 49.

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.